Työyhteisön hyvinvointi-coach -koulutus

Yhteiskunnallisten hyvinvointihaasteiden nujertamiseksi työpaikoilla tarvitaan moniammatillista tukea ja osaamista. Työyhteisön hyvinvointi-coach -koulutus on rakennettu Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa vastaamaan tähän haasteeseen.

Kehitämme osaamista

 • Hyvinvoinnin ja aivoterveyden edistämiseen.
 • Itsensä johtamiseen ja itsetuntemukseen, joilla on suora vaikutus vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin.
 • Rutiinien muokkaamiseen – luopumiseen ja uuden rakentamiseen.
 • Pysähtymiseen sekä itsen ja muiden kuunteluun, jotta näemme olennaisen ja teemme oikeita asioita fiksummin.

Suunnittelemme lopullisen sisällön yhdessä ja huomioimme teidän tarpeenne ja toiveenne myös rakenteen osalta.

Koulutuksen toteutus on käytännönläheinen

Työyhteisön hyvinvointi-coach -koulutus rakentuu kahdesta jaksosta:

 1. Hyvinvoinnin peruspilarit ~ 6 kk
 2. Työhyvinvoinnin edistäminen ~ 6 kk

Henkilökohtainen hyvinvointimatka, sparraavalla otteella toteutettavat työpajat, itsenäinen opiskelu ja valmennusharjoitukset täydentävät toisiaan. Kokemusten, oivallusten ja yhdessä tekemisen avulla löydämme juuri teidän organisaatiollenne toimivimmat tavat tukea henkilöstön hyvinvointia. Koulutuksen täysipainoinen läpikäynti edellyttää osallistujilta noin kahden päivän työpanosta kuukaudessa.

Hyvinvoinnin peruspilarit osa työyhteisön hyvinvointi-coachien koulutusta

Hyvinvoinnin peruspilarit sisältävät:

 • Henkilökohtaisen hyvinvointimatkan oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja kokemuksen kautta syntyvien oivallusten keräämiseksi.
 • Hyvinvointinavigaattorin® itsetuntemuksen kehittämiseksi ja hankkeen vaikuttavuuden mittaamiseksi.
 • Firstbeat Life -palvelun organisaation työhyvinvointia kuormittavien osa-alueiden kartoittamiseksi.
 • Työpajat hyvinvointia tukevan valmennuksen työvälineiden kokeilemiseksi ja valmennuksellisen otteen kehittämiseksi.
 • Sparrausparin tapaamiset nopeuttavat oppimista ja tiivistävät ryhmän yhteistyötä.
 • Oppimista ja kehitystyötä täydentävän digitaalisen oppimisympäristön itsenäisesti läpikäytävät viikoittaiset luennot, lisämateriaalit ja tehtävät.
 • Organisaatiossa toteutettavat valmennusharjoitukset työpajojen välillä.
 

Hyvinvoinnin peruspilareiden teemamme tukevat hyvinvointia kokonaisvaltaisesti:

 • Hyvinvointi-coachina toimiminen ja oma hyvinvointi
 • Ravinto ja painonhallinta (suomalaiset ravitsemussuositukset) – ruokarytmi, aterioiden koostaminen, juomat
 • Liikunta ja arkiaktiivisuus (UKK-instituutin liikuntasuositukset) – vähemmän istumista, mieleistä aktiivisuutta monipuolisesti
 • Uni ja palautuminen – unen vaaliminen, palautumisen erilaiset keinot
 • Salliva suhtautuminen elämään – vahvuudet, voimavarat, itsemyötätunto, kulttuuri, ihmissuhteet

Työhyvinvoinnin edistämisen työpajat

Työhyvinvoinnin teemat tarpeenne mukaan. Esim.

 • Psykologiset perustarpeet ja vuorovaikutus – omien ja toisten tarpeiden tunnistaminen
 • Merkityksellisyys – työn merkityksellisyyden osa-alueiden tunnistaminen
 • Ymmärryskeskeisyys – energian suuntaaminen uudelleen
 • Lisää tuottavuutta – innostumisen ja myötäinnostumisen lisääminen

Sanoman hyvinvointikoutsit logo

Hyvinvointi-coachien toiminta koetaan tärkeäksi

Sanoman hyvinvointikoutseilta koottu palaute kertoo, että

 • Hyvinvointikoutsien toiminta koetaan työyhteisölle erittäin tärkeäksi 4,7 (1-5 asteikolla)
 • Erityisesti työpajat (4,6) ja työyhteisössä toteutetut valmentavat tapaamiset ja kampanjat (4,2) antoivat varmuutta toteuttaa hyvinvointia vahvistavia tekoja myös jatkossa.
 • Koulutuskokonaisuus vastasi hyvin (4,2) asetettuja tavoitteita ja sitä suositellaan myös muille työyhteisöille (4,4).

Lue asiakastarina: Sanoma koulutti sisäiseen käyttöönsä kymmenen työyhteisön hyvinvointivalmentajaa – lisää tuottavuutta ja iloa työhön.

Työyhteisön hyvinvointi-coach -koulutuksen hinta

Rakennamme kokonaisuuden yhdessä kanssanne, teidän tarpeenne huomioiden. Huomioimme toteutuksessa ryhmänne koon ja aikatauluraaminne. Esittelemme teille mielellämme vaihtoehtoja myös koulutuksen kustannusrakenteen osalta.

Kiinnostuitko? Kysy lisää alisa@ihanaelo.fi.

Työsuojelurahasto on tukenut kehitystyötämme

Työyhteisön hyvinvointi-coach koulutus on kehitetty Työsuojelurahaston tukemassa Sanoma Media Finlandin Johtamislupaukset organisaation johtamiskulttuurin edistäjinä, vuorovaikutus ja työhyvinvointi -hankkeessa. Olemme lisäksi hyödyntäneet kokemuksia ja tuloksia Helsingin Diakonissalaitoksella ja Bilotilla toteutetuista hyvinvointimentorihankkeista.

Hankkeiden loppuraportointi ja tulokset on julkaistu Työsuojelurahaston sivuilla: Sanoma Media Finland, Diakonissalaitos ja Bilot.

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi.