Vuoden 2023 hyvinvointiteko: Aivot vireeseen -valmennus

Aivot vireeseen -valmennus motivoi ennakoiviin aivoterveyttä edistäviin oman elämän näköisiin pieniin tekoihin. Valitse kaksi itsellesi tärkeintä osa-aluetta. Löydämme yhdessä sinulle luontaiset ja mielekkäät tavat edetä. Valmennus sisältää:

 • Henkilökohtaisen Hyvinvointinavigaattorin®
 • Neljä valmennustapaamista 50 min/kerta IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan kanssa kahden valitun aivoja virittävän aiheen äärellä. Tapaamiset toteutetaan etäyhteyksin kahden viikon välein.
 • Tiiviin tietopaketin ja vinkit valmennuksen teemoista
 • Päivittäiseen käyttöön seurantataulukon edistymisen ja tehtävien seuraamiseksi

Seurantatapaaminen lisää vaikuttavuutta

Suosittelemme sopimaan seurantatapaamisen 2-3 kuukautta intensiivisemmän valmennusjakson jälkeen. Ennen seurantatapaamista täytetty seurantahyvinvointinavigaattori tekee valmennuksen vaikuttavuuden näkyväksi. Kuvan ajankohdat ovat esimerkkejä.

Aivot vireeseen -valmennuksen hinta

Investointinne aivojenne hyvinvointiin ilman seurantaa on 760 € + alv./osallistuja (942,40 € sis. alv).

Aivot vireeseen -valmennus sisältäen seurantahyvinvointinavigaattorin ja seurantatapaamisen jatkosuunnitelman rakentamiseksi 950 € + alv./osallistuja (1 178 € sis. alv.)

Aivot vireeseen -valmennuksemme valittiin Vuoden 2023 hyvinvointiteoksi! Lue tiedote kilpailusta.

 

Kaikki osallistujat suosittelevat Aivot vireeseen -valmennusta

Pilottiryhmämme palaute Aivot vireeseen -valmennuksesta:

 • Aivot vireeseen -hyvinvointivalmennus herätti heti suurta kiinnostusta – 20 henkilöä ilmoittautui hetkessä mukaan pilottiin.
 • Osallistujat kokivat valmennuksen erittäin hyödylliseksi 5,2 (1-6 asteikolla).
 • Valmentaja sai erittäin hyvää palautetta 5,3 (1-6 asteikolla).
 • Suosittelijoiden osuus 100% – kaikki suosittelisivat Aivot vireeseen –valmennusta ystävälleen tai kollegalleen!
 • Toteutus 100% – kukaan ei keskeyttänyt valmennusta.

Lue otavamedialaisten kokemuksia Aivot vireeseen -valmennuksesta: Aivojen vireyttäminen voimaannutti toimimaan.

 

Ryhmäraportointi kertoo kipupisteistä ja onnistumisista

Hyvinvointinavigaattorilla voimme mitata valmennuksen vaikuttavuutta. Yhä useamman asiakkaamme kanssa olemme siksi lisäänneet Aivot vireeseen -valmennukseen 2-3 kuukauden jälkeen toteutettavan seurantanavigaattorin ja -tapaamisen. Kuvan esimerkki rapotoinnin yhteenvedosta.

Esimerkki vaikuttavuusraportoinnista

Energize Your Brain Coaching also in English

Vireessä olevat aivot hyödyttävät kaikkia

Aivot vireeseen tavaramerkkilogo

Aivot vireeseen -valmennus on ketterä tapa lähteä liikkeelle, kynnys on niin matala, että sitä on vaikea edes nähdä. Elämä on täynnä mahdollisuuksia oppia uutta. Tiedon ja taitojen keräämisen rinnalla olet ehkä jo innostunut kehittämään omaa itsetuntemustasi. Valmennus on vaikuttava keino löytää uusia näkökulmia, kolkutella omia toimintamalleja ja ajattelua sekä löytää uusia reittejä ja saada kannustusta oman elämän näköisiin kokeiluihin.

Sinun ja läheistesi lisäksi aivojesi hyvinvointi on edellytys työyhteisösi ja yhteiskuntamme menestymiselle. 

 • Fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia edistävien rutiinien muokkaaminen vapauttaa energiaasi sinulle tärkeiden ja merkityksellisten asioiden toteuttamiseen.
 • Ajatusten kirkastuminen lisää työsi tuottavuutta.
 • Itsensä johtamisen taitosi ja itsetuntemuksesi lisääntyvät.
 • Löydät konkreettisia aivoja virittäviä toimintamalleja ja työvälineitä.
 • Vastuullisuus työntekijänä ja työnantajana muuttuu konkreettisiksi teoiksi ja työnantajakuva sekä sitoutuminen vahvistuvat.

Valmennukset on toteutettavissa myös luonnossa. Löydetään yhdessä teille sopivin toteutustapa!

Voit halutessasi täydentää valmennuspakettia Firstbeat Life -palvelun avulla. Palvelu tukee motivaatiota, oivalluttaa ja toimii konkreettisina vaikuttavuuden mittarina.