Hyvinvointiluennot

Hyvinvointiluennot herättävät työyhteisön oivalluksiin. IhanaElo®-hyvinvointiluennot pysäyttävät henkilökohtaisen hyvinvoinnin äärelle ja kehittävät työkykyjohtamisen taitoja. Erityisesti kannustamme huolehtimaan ennakoivasti omasta aivoterveydestä.

Faktatietoa on nykyään helposti saatavilla, mutta moni kaipaa kannustusta ja keskustelua hyvinvoinnista.

Meidän luentomme toimivat herättävinä hetkinä ja pieninä pysähdyksinä, jotka voivat innostaa uusiin elämäntapoihin. Läsnäolon ja ajatusten kirkastumisen myötä on helpompi tehdä päätöksiä ja keskittyä. Sen sijaan, että tehtäisiin lujemmin töitä, tehdään oikeita asioita fiksummin.

Hyvinvointiluennot

Valmennuksellinen aivoterveyttä tukeva luentosarja

Yksittäisen luennon sijaan toteutettava valmennuksellinen luentosarja lisää vaikuttavuutta ja vie oivalluksia vahvemmin arkeen:

 • kolmen luennon sarja
 • toteutus 1-1,5 tuntia/kerta etäyhteyksin, työpaikallanne tai luonnossa
 • sisältö koostuu alustuksesta aiheen äärelle ja konkreettisista ohjatuista harjoituksista  
 • tavoitteena on löytää jokaisella osallistujalle omia ja yhdessä toteutettavia oivalluksia ja toimintamalleja suoraan käytäntöön vietäväksi
 • investointinne työyhteisönne hyvinvointiin 4 250 € + alv.

Juuri nyt suosituimmat teemamme perustuvat Kansallisen aivoterveysohjelmamme vaikutustavoitteisiin: Aivoterveyden peruspilarit, Aivot tarvitsevat aivoja ja Aivoergonomia.

Hyvinvoivat aivot -tietoiskujen sarja työyhteisölle

Aivojen hyvinvointi on perusta kaikelle tekemiselle. Aiheina ovat aivojen hyvinvoinnin peruspilarit:

 • syö aivot virkeäksi – energiaa elämään 
 • aivot rakastavat aktiivisuutta – motivaatiota ja sitoutumista etsimässä
 • uni huoltaa aivoja – löydän aikaa palautumiselle
 • vahvuuteni ja voimavarani – sallivuutta elämään.

Toteutamme tietoiskujen sarjan esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 • neljän tietoiskun ja oman hyvinvoinnin äärelle pysäyttävien harjoitusten sarja
 • toteutus 30 min/kerta etäyhteyksin
 • investointinne aivojen hyvinvointiin 1 950 € + alv.

Lue asiakastarinoista Helsingin Diakonissalaitoksen henkilöstön kehittämispäällikön Tiina Viheriälän kokemuksia IhanaElo®-hyvinvointiluennoista.

Luentojen ja konkreettisten käytäntöön vietävien harjoitusten avulla kasvatamme henkilöstönne:

 • taitoa pysähtyä, kuulla ja nähdä olennainen
 • itsensä johtamisen ja vuorovaikutuksen taitoja
 • päätöksenteko- ja keskittymiskykyä 
 • taitoa kyseenalaistaa olemassa olevia rutiineja ja rakentaa uusia kestäviä toimintamalleja

Strengthening Brain Wellness Workshops also in English.

”Oli hienoa toteuttaa rautaisen hyvinvointiammattilaisen IhanaElon Alisa Yli-Villamon kanssa INFRAn jäsenyrittäjille tarkoitetut voimavaravalmennukset. Alisa loi positiivisella olemuksellaan energisen ja samalla rauhallisen tunnelman, jossa oli helppo pysähtyä kuulostelemaan ja miettimään omaa itseään. Webinaareissa oli sopivasti yhdistetty teoriaa, käytännön esimerkkejä ja harjoituksia. Panelistien omakohtaiset kokemukset aiheista olivat hyvä johdanto henkilökohtaiseen työskentelyyn. Parikeskustelut hyvinvointiaiheista olivat myös erittäin antoisia. Vahva suositus! Alisa toteutti kolmen kerran webinaarisarjan erinomaisella tavalla ja lämmöllä.”
Kari Muhonen Infra ry
Kari Muhonen
Johtaja, Infra ry
"Luennoitsija oli iloinen, selkeä, positiivinen ja hymyilevä. Luennoitsijan läsnäolo ja innostus asiaan saa itsekin innostumaan. Erityiskiitos käytännön harjoituksista!"
Maija
"Vaikka asia oli tuttu, sain paljon uusia vinkkejä. Niitä on helppo siirtää omaan toimintaan."
Päivi