Valmennukselliset luennot ja työpajat

Aivoterveyttä tukevat luentosarjat ja työpajat pysäyttävät henkilökohtaisen hyvinvoinnin äärelle ja tarjoavat työkaluja teemojen käsittelyyn tiimeissä. Ne sopivat niin koko organisaatiolle kuin sparrausta kaipaaville tiimeille. 

Faktatietoa on nykyään helposti saatavilla, mutta moni kaipaa kannustusta ja keskustelua hyvinvoinnista.

Luentomme ja työpajamme toimivat herättävinä hetkinä. Läsnäolon ja ajatusten kirkastumisen myötä on helpompi keskittyä ja tehdä aivoterveyttä ja hyvinvointia edistäviä päätöksiä. Valmentavalla otteella toteutetut tapaamisemme aktivoivat konkreettisten, yksilöllisten toimintasuunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen. 

Hyvinvointiluennot

Aivot vireeseen -valmennuksellisten luentojen tai työpajojen sarja

Yksittäisen luennon sijaan toteutettava valmennuksellinen luentosarja lisää vaikuttavuutta ja vie oivalluksia vahvemmin arkeen:

 • kolmen luennon sarja
 • toteutus 1-1,5 tuntia/kerta etäyhteyksin, työpaikallanne tai luonnossa
 • sisältö koostuu alustuksesta aiheen äärelle ja konkreettisista ohjatuista harjoituksista  
 • tavoitteena on löytää jokaisella osallistujalle omia ja yhdessä toteutettavia oivalluksia ja toimintamalleja suoraan käytäntöön vietäväksi
 • investointinne työyhteisönne hyvinvointiin 4 250 € + alv.

Aivot vireeseen -valmennuksellisten luentojen tai työpajojen sarjamme perustuu Kansallisen aivoterveysohjelmamme vaikutustavoitteisiin: Teemoina ovat Aivoterveyden peruspilarit, Aivot tarvitsevat aivoja ja Aivoergonomia. Tutustu teemoihin alla olevan videon avulla. Voit tilata myös yhden luennon erikseen hintaan 1 750 € + alv.

Kolmen 2,5-3 tunnin työpajan kokonaisuuden hinta on 5 950 € + alv. Työpajojen ryhmäkoko 10-40 osallistujaa. Yksi teematyöpaja tilattavissa hintaan 2 250 € + alv.

Lue asiakastarinoista Helsingin Diakonissalaitoksen henkilöstön kehittämispäällikön Tiina Viheriälän kokemuksia IhanaElo®-hyvinvointiluennoista.

Hyvinvoivat aivot -tietoiskujen aiheina ovat aivojen hyvinvoinnin peruspilarit:
 • syö aivot virkeäksi – energiaa elämään
 • aivot rakastavat aktiivisuutta – motivaatiota ja sitoutumista etsimässä
 • uni huoltaa aivoja – löydän aikaa palautumiselle
 • vahvuuteni ja voimavarani – sallivuutta elämään.
Toteutamme tietoiskujen sarjan esimerkiksi seuraavalla tavalla:
 • neljän tietoiskun ja oman hyvinvoinnin äärelle pysäyttävien harjoitusten sarja
 • toteutus 30 min/kerta etäyhteyksin
 • investointinne aivojen hyvinvointiin 2 750 € + alv.

Luontaisten tyylien ja hyvinvoinnin työpaja

Hyvinvointinavigaattori luontainen tyyli

Kaikki osallistujat saavat henkilökohtaisen Hyvinvointinavigaattorin®.

 • Visuaalinen raportti kertoo omasta luontaisesta tyylistä ja hyvinvoinnin perusasioiden tilanteesta tänään.
 • Raportti auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja ne hyvinvoinnin elementit, joihin kannattaa kiinnittää enemmän huomiota.

Yhteisessä työpajassa (3 tuntia)

 • Tutustumme erilaisten luontaisten tyylien ajatus- ja toimintamalleihin sekä vahvuuksiin.
 • Luontaista tyyliä hyödyntäen etsimme yksilöllisiä keinoja, joilla jokainen onnistuu paremmin omaa hyvinvointia edistävien rutiinien luomisessa.
 • Tutustumme toisiimme uudella tavalla.

Esimerkki: Investointinne 10 henkilön tiimin hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen 2 650 € + alv. Pyydäthän tarjouksen juuri teidän ryhmällenne.

Aivot vireeseen luonnossa -kävely

Aivot vireeseen luonnossa -kävely

Yhteinen luontoliikuntahetkemme on palauttava ja energisoiva yhteisöllisyyttä ja aivoterveyttä vahvistava kokonaisuus.

 • Vietämme 1,5 tuntia yhdessä luonnossa liikkuen.
 • Kuljemme yhdessä valitsemassamme lähiluonnossa noin 3-4 km.
 • Poikkeamme joitakin kertoja sivupoluille ja metsän katveeseen tehdessämme pieniä aivojen hyvinvointia tukevia harjoitteita.
 • Oman kokeilun ja muiden kanssa jaettujen kokemusten avulla kokoamme itsellemme sopivia aivojen hyvinvointia tukevia harjoituksia.

🌳Luomme yhteisen kokemuksen uuden oppimisesta liikkuen luontoympäristössä.

🧠Lisäämme ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksista aivoille.

🚶‍♂️Oman kokeilun ja muiden kanssa oppimisen avulla madallamme kynnystä lähteä ja aktivoida muita lähtemään luontoon yhä useammin myös työpäivän aikana.

💡Liikunta ja luonto auttavat keskittymään, löytämään uusia ratkaisuja ja parantavat päätöksentekokykyä. 

Esimerkki: Aivot vireeseen luonnossa -kävely Helsingin Keskuspuistossa, 10 osallistujaa 1 450 € + alv. Pyydäthän tarjouksen juuri teidän ryhmällenne.

Alustusten ja konkreettisten käytäntöön vietävien harjoitusten avulla kasvatamme henkilöstönne:

 • taitoa pysähtyä, kuulla ja nähdä olennainen
 • itsensä johtamisen ja vuorovaikutuksen taitoja
 • päätöksenteko- ja keskittymiskykyä 
 • taitoa kyseenalaistaa olemassa olevia rutiineja ja rakentaa uusia kestäviä toimintamalleja

Strengthening Brain Wellness Workshops also in English.

Kaikki luennot ja työpajat ovat toteutettavissa myös luonnossa. Löydetään yhdessä teille sopivin toteutustapa!

"Luennoitsija oli iloinen, selkeä, positiivinen ja hymyilevä. Luennoitsijan läsnäolo ja innostus asiaan saa itsekin innostumaan. Erityiskiitos käytännön harjoituksista!"
Maija
”Oli hienoa toteuttaa rautaisen hyvinvointiammattilaisen IhanaElon Alisa Yli-Villamon kanssa INFRAn jäsenyrittäjille tarkoitetut voimavaravalmennukset. Alisa loi positiivisella olemuksellaan energisen ja samalla rauhallisen tunnelman, jossa oli helppo pysähtyä kuulostelemaan ja miettimään omaa itseään. Webinaareissa oli sopivasti yhdistetty teoriaa, käytännön esimerkkejä ja harjoituksia. Panelistien omakohtaiset kokemukset aiheista olivat hyvä johdanto henkilökohtaiseen työskentelyyn. Parikeskustelut hyvinvointiaiheista olivat myös erittäin antoisia. Vahva suositus! Alisa toteutti kolmen kerran webinaarisarjan erinomaisella tavalla ja lämmöllä.”
Kari Muhonen Infra ry
Kari Muhonen
Johtaja, Infra ry
Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi.