Hyvinvoinnin hetkiä esimiehille

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Arvojamme ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. Periaatteinamme toimivat avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus. Arvomme ja periaatteemme toteutuvat myös työpaikallamme.

Yhteistyössä IhanaElon kanssa tarjosimme hyvinvoinnin hetkiä esimiehillemme. Osana esimiesten muuta koulutusta ja yhdessä tekemistä pysähdyimme Alisan ohjauksella neljä kertaa oman hyvinvointimme äärelle. Tapaamistemme aihealueita olivat ravitsemus, aktiivisuus, palautuminen sekä salliva suhtautuminen elämään, vahvuudet ja itsemyötätunto.

Meillä oli käytössämme verkkomateriaali, johon sisältyi aiheeseen liittyvä verkkoluento sekä itsenäisesti tapaamistemme rinnalla kuljettavan hyvinvointimatkan ohjelma ja vinkit. Kaikkein tärkeintä oli kuitenkin pysähtyä yhdessä, antaa itselle tilaa priorisoida hetki omaa hyvinvointia ja pohtia konkreettisia pieniä muutoksia toteutettavaksi omaan elämään.

Tule nähdyksi ja kuulluksi

Luennoista, tehtävistä, vinkeistä ja oivalluksista saimme tapaamisten jälkeen itsellemme työkalupakin, jota esimiehet voivat jatkossa hyödyntää yhdessä tiimiensä kanssa. Tiedon lisäämisen sijaan vahvistui ajatuksemme siitä, että meistä jokainen kaipaa tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Meistä jokainen on arvokas ja oman elämänsä paras asiantuntija. Sinä itse osaat rakentaa juuri omaan elämääsi parhaiten sopivia hyvinvointia tukevia toimintatapoja. Toisen kannustus voi silti olla juuri se avain, joka saa tällä kertaa onnistumaan. Kannustaja voi olla läheinen, ystävä, työkaveri, valmentaja tai vaikka esimies.

“Hyvinvoinnin johtaminen alkaa aina omasta itsestä huolehtimisesta. Valmennuksen aikana teimme henkilökohtaisia pieniä päätöksiä itsestämme huolehtimiseksi. Oma pieni päätökseni on juurtunut tavaksi. Kävelen nyt joka päivä portaat 9. kerrokseen hissin sijasta ja lounaan jälkeen aloitan työt seisten pöytäni ääressä.”

Suosittelemme oman hyvinvoinnin äärelle pysähtymistä. Hyvinvoiva henkilöstö on edellytys onnistumisellemme.

Milla Kalliomaa, pääsihteeri Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Milla Kalliomaa