IhanaElo®-hyvinvointiohjaajat

IhanaElo®-tiimissä on mukana joukko valmennuksen, henkilöstöhallinnon, talouden, markkinoinnin, esihenkilötyön ja johtajuuden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, opetuksen ja työnohjauksen ammattilaisia.

IhanaElo®-koulutusten ja -valmennusten arvot ovat rakkaus, rehellisyys, aitous ja kunnioittaminen.

Markku Hiljanen

Markku Hiljanen

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi vaikuttavat toimintakykyyn ja sitä kautta menestykseen. Markulla on kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja varmuutta hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä kehittämiseen. Markku oli mukana toteuttamassa mm. Pirkkalan johdon coaching -prosessia.

Ulla Heikkilä

Ulla Heikkilä

HR-ammattilaisena Ulla haluaa helpotusta ja hyvinvointia myös henkilöstöosastolla toimivien arkeen. IhanaElo-valmennukset ovat vaikuttavia, tulokset ovat mitattavissa ja prosessia on kevyt hallinnoida. Ulla oli mukana toteuttamassa mm. Pirkkalan johdon coaching -prosessia, Sanoma Media Finlandin hanketta ja LovelyLife in Lapland -valmennusta yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa.

Tuija Rantanen

Tuija Rantanen

Tuija auttaa sinua ja tiimiäsi voimaan paremmin sekä luomaan menestystä johdonmukaisin ja konkreettisin askelin. Ruotsista käsin toimivalla Tuijalla on monipuolista kokemusta motivaation ja kehittämisen ylläpitämisestä muutoksien keskellä. Tuija on toteuttanut mm. Otavamedian Aivot vireeseen -valmennukset.

Seppo Kivelä

Seppo Kivelä

Sepon elämän- ja työelämän kokemus luo laajasti näkökulmia itsensä ja oman hyvinvoinnin johtamisen vaatimuksiin. Kuunteleminen ja aito läsnäoleminen on kohteliaisuuden korkein muoto. Seppo oli mukana toteuttamassa mm. LovelyLife in Lapland -valmennusta yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa.

Alisa Yli-Villamo

Alisa Yli-Villamo

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen luovat pohjan omille oivalluksille, joiden kautta syntyy ihmeitä. Alisa on aivoterveyden lähettiläs, jonka lempeän peräksiantamaton ote saa muutoksen liikkeelle. Alisa on ollut mukana useimpien referenssitarinoidemme toteuttamisessa.

Tiina Tasala

Tiina Tasala

Ravitsemis- ja hyvinvointialan yrittäjänä Tiina on oivaltanut, että tuottavuus ei synny tuotteesta, vaan hyvinvoivasta ja palvelevasta ihmisestä. Hyvinvointi vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, kannattavuuteen sekä innovatiivisuuteen.

Maria Hukarian

Maria Hukarian

Intuitio, empatia ja merkityksellisyys sekä niiden rooli läsnäolevassa kohtaamisessa. Marian vahvuus on kuuntelun ja lempeyden yhdistelmä. Pysyviä muutoksia syntyy pienin askelin ja omaa maailmaa avartamalla. Marian erikoispainotus on joogan, joogisen ajattelun ja luovien menetelmien tuominen mukaan valmennukseen.

Sari Bergman

Sari Bergman

Läsnäolo ja johtaminen fokuksessa. Sarin kokemus asiakaskohtaamisten, vuorovaikutuksen, myynnin ja yksilön muutosvalmentamisesta auttavat yhdessä löytämään sen, mikä on kaikkein tärkeintä.

Laura Tuukkanen

Laura Tuukkanen

Uranvaihdot ja vuosikymmenten kokemus urheilumaailmasta ja valmentajista antavat Lauralle monipuolisen ja tavoitteellisen lähestymistavan hyvinvointiin ja ohjaamiseen. Hän auttaa löytämään uusia keinoja onnistua.

Katja Kiukas

Katja Kiukas

Hyvinvointi ja menestys vaativat rohkeutta, tahtoa ja päättäväisyyttä - Katja luotsaa sinua merkityksellisiin valintoihin arvojen, vahvuuksien ja oivallusten kautta.

Harri Mattila

Harri Mattila

Harrin kokemus työelämästä ja oma kokemuspankki tukevat hyvinvointimatkaasi aidosti läsnäollen. Harri auttaa sinua ja tiimiäsi kukoistamaan omien oivallustenne ja innostumisten kautta.

Tiina Mehto-Vaittinen

Tiina Mehto-Vaittinen

Esihenkilö- ja HR-työkokemuksen kautta Tiina tietää, että hyvinvoivalla johdolla on merkittävä vaikutus koko organisaatiolle. Hyvinvoiva esihenkilö luo pohjan menestykselle ja kannustaa organisaation huippusuorituksiin, sillä menestys syntyy hyvinvoinnin sivutuotteena.

Terhi Kolari

Terhi Kolari

Aito tapa kohdata, kehitysmyönteinen työote sekä pitkä kokemus HR- ja esihenkilötehtävistä ovat Terhin vahvuuksia, joiden avulla teidänkin työyhteisönne hyvinvointia ja tuottavuutta voidaan yhteistyössä vahvistaa. Terhi oli mukana rakentamassa mm. Diakonissalaitoksen ja Bilotin (nyk. Vincit) hyvinvointimentoreiden verkostoja.

Sari Sonninen

Sari Sonninen

Ihmisten hyvinvointi on ratkaisevin tekijä tuottavuudelle. Sarilla on vahva kokemus ja näytöt tuottavasta johtamisesta, työyhteisöjen valmentamisesta sekä satojen ihmisten hyvinvoinnin vahvistamisesta.

Katri Herranen Rask

Katri Herranen Rask

Pysähdy oman palautumisen ja hyvinvoinnin äärelle ilman suorittamista. Katri tukee, ohjaa ja oivalluttaa. Ohjaukset ovat kehon ja mielen liikettä, kuuntelua ja rinnalla kulkemista.

Tiina Honkala

Tiina Honkala

Tiina kulkee rinnallasi, kuuntelee ja haastaa ajattelumallejasi. Tärkeitä ovat oivallukset omasta elämäntilanteestasi. Yhdessä matkaa kulkien arvot kirkastuvat ja olennainen hahmottuu.

Saija Juusola

Saija Juusola

Saija ottaa Sinut vastaan sellaisena kuin olet ja kulkee vierelläsi kasvaessasi sellaiseksi kuin haluat olla. Läsnäolevaa kohtaamista, avarakatseista ymmärtämistä, voimauttavaa välittämistä.

Minna Karvinen

Minna Karvinen

Tulla nähdyksi ja kuulluksi. Onnistua, innostua, oivaltaa. Minnasta saat rinnallakulkijan ja innostajan matkallasi kohti oivalluksia. Starttaa onnistumisten kierre yhdessä.

Aila Marjamaa

Aila Marjamaa

Aila auttaa Sinua tunnistamaan hyvinvointisi kulmakiviä sekä löytämään uusia reittejä kohti tavoitteitasi. Lähtökohtiasi kuunnellen, myötätuntoisesti kannustaen, vahvuuksiasi hyödyntäen.

Maria Nurmela

Maria Nurmela

Maria on kanssakulkijasi löytöretkellä luonnolliseen hyvinvointiin. Saat tarvittavaa tukea voimavarojesi oivaltamiseen. Hyödynnä Marian monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveysalalta.

Sanna Siikarla

Sanna Siikarla

Luonto, pysähtyminen ja luonnonvoima. Sanna auttaa tiedostamaan, mikä tekee sinut hyvinvoivaksi ja onnelliseksi. Keskityt löytämään aidon yhteyden itseesi ja siihen, mikä on sinulle oikeasti tärkeää.

Seija Suni

Seija Suni

Hyvinvoinnin kokemus on yksilöllinen. Kokonaisuus muodostuu useista elementeistä. Hyödynnä muutosmatkallasi Seijan elämänkokemusta ja pitkää työuraa terveydenhuollossa.

Sanna Qvisen

Sanna Qvisen

Kokemus yritysmaailmasta on opettanut huomaamaan, miten ensiarvoisen tärkeätä on panostaa ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen. Sannan iloinen, inspiroiva ja innostava ote tempaa mukaansa.

Head of IT

Head of IT

Severi Kasurinen

Hyvinvointivalmennusten ja -koulutusten joustavuus edellyttää ketterää tietotekniikan hyödyntämistä. Severin ammattitaidon saat hyödyksesi verkkokursseillamme ja videoissamme.

Head of Wellbeing Design & Development

Head of Wellbeing Design & Development

Tiina Mehto-Vaittinen

Verkkosivumme ja sosiaalisen median kanavamme elävät ajankohtaisista, informatiivisista ja inspiroivista teemoista. Tiinan kokemus ja intohimo hyvinvoinnin edistämiseen näkyvät kehitystyössämme ja kohtaamisissamme niin asiakkaiden kuin kumppaneidemme kanssa.

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi.