1. Rekisterinpitäjä

​IhanaElo Oy
Runeberginkatu 60 A 23
00260 Helsinki, Finland

info@ihanaelo.fi

​2. Rekisterin nimi

​IhanaElo Oy asiakasrekisteri

​3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

​Henkilötietoja käytetään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme verkkopalvelussamme anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kävijöistä. Käytämme ihanaelo.fi -verkkopalvelussa evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja sivuston kehittämisen. Voit halutessasi kieltää
seurantaevästeiden käytön omassa selaimessasi. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.​

Yksilöitynä henkilötietona keräämme asiakkaistamme nimen, iän, osoitteeen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, mahdolliset suostumukset markkinointiin ja markkinointikiellot.

Valmennuksesta riippuen kokoamme myös terveydentilaan ja elämäntilanteeseen liittyviä tietoja, kuten allergiat ja sairaudet. Säilytämme qEEG:llä muodostettua BrainMind Audit -profiilia, mikäli asiakas on käynyt qEEG-mittauksessa. Säilytämme myös asiakkaan Firstbeat-hyvinvointianalyysia, mikäli analyysi on toteutettu osana valmennusta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteitä ovat IP-osoitetieto tai muu tunniste, evästeiden kautta kerättävät tiedot tai sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot. Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analytics -palvelua.

Yksilöityjä henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen että palveluiden käyttämisen yhteydessä. Tietojen käsittelyn peruste on asiakkuussuhde.

BM-Science toteuttaa qEEG mittauksen tavallisena EEG-mittauksena, mutta tulkinta tehdään uudella tavalla. BM-Science kerää mittausdatan lisäksi seuraavaa tietoa: The registration form (in English), The informed consent (in Finnish) and Questionnaires 1-3 (in Finnish) eli lupa mittauksen tekemiseen, lupa profiilin tietojen jakamiseen ja taustakysely 1-3 “Havaintoja itsestä”. Lisätietoja: https://www.bm-science.com/index.php/privacy-policy

Valmis BrainMind Audit -profiili toimitetaan meille pdf-muotoisena.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

​Tiedot ovat vain rekisterinpitäjän ja tietoja antaneen henkilön käytössä. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietosisällön kokoamiseen käytettävät verkkolomakkeet ja niihin liittyvät tietokantapalvelimet sijaitsevat EU-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Palveluntarjoajat, jotka siirtävät tietoja EU:n ulkopuolelle ovat sitoutuneet EU-U.S. Privacy Shield – viitekehykseen.

​8. Rekisterin suojauksen periaatteet

​Aineistoa säilytetään vain sähköisessä muodossa. Tiedot ovat varmennettuina järjestelmiin, joihin on pääsy ainoastaan salasanasuojattujen sovellusten kautta.

9. Tietojen tarkastusoikeus

​Henkilötietojaan antaneella henkilöllä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tiedot toimitetaan pyydettäessä rekisterinpitäjän toimesta sähköisesti.

Google Analytics -palvelun yksittäisen käyttäjän tietojen tarkastaminen on mahdollista tämän linkin ohjeita seuraamalla: https://support.google.com/accounts/answer/162744?hl=en (vaatii
google-tilin).

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

​Henkilötietojaan antaneella henkilöllä on oikeus vaatia omiin tietoihinsa liittyvän tiedon korjaamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

Google Analytics -palvelu säilyttää tietoja omien tietosuojaperusteidensa mukaisesti. Kunkin yksittäisen käyttäjän on mahdollista poistaa omat tiedot tämän linkin ohjeita seuraamalla:
https://support.google.com/accounts/answer/162744?hl=en (vaatii google-tilin).

11. Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään asiakkuussuhteen päätyttyä noin vuosi, minkä jälkeen tiedot poistetaan.