Esihenkilökoulutus tukee aivojenne hyvinvointia

Esihenkilöiden tulee varmistaa sekä yhteisten tavoitteiden toteutuminen että henkilöstön jaksaminen. Esihenkilökoulutuksemme vahvistaa esihenkilön omia voimavaroja, tukee läsnäolevaa kohtaamista, syventää itsetuntemusta ja itsensä johtamisen taitoja. Koulutuksemme jälkeen esihenkilö voi paremmin, ajatukset ovat kirkkaampia ja hänellä on taito valmentavalla otteella edistää työtä sekä hyvinvointia ja aivoterveyttä kestävästi.

Rakennamme esihenkilökoulutuksen teidän tarpeitanne ja resurssejanne herkästi kuunnellen. Pienikin sairauspoissaolojen lasku maksaa investointinne moninkertaisesti takaisin. Energisinä ja innostuneina yhdessä tekemällä syntyy häikäiseviä tuloksia. Hyvä olo säteilee työpaikan lisäksi kotiin, asiakkaille, toimittajille ja kaikille tärkeille sidosryhmille. Vaikuttavuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi toimimme tiiviissä yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa sekä ennen koulutusta että myös sen jälkeen.

Esittelemme alla kaksi esimerkkiä esihenkilökoulutuksistamme, jotta saat kuvaa toteutuksistamme. Toteutamme koulutuksia suomeksi ja englanniksi.

Esihenkilökoulutuksemme tavoitteet

Vahvistamme esihenkilöiden omaa hyvinvointia luontaista tyyliä ja omia vahvuuksia hyödyntäen. Syvennämme itsetuntemusta ja lisäämme itsensä johtamisen taitoja. Tuemme ja kokoamme työkaluja tiimiläisten hyvinvoinnin edistämiseen positiivisella, rohkealla, ratkaisukeskeisellä ja valmentavalla otteella.

Työpajamme aktivoivat toimimaan

 • Alustus aiheen äärelle sisältää arjen esimerkkejä.
 • Teorian rinnalla teemme konkreettisia harjoituksia
 • Jaamme keskustellen ja sovittuja työkaluja hyödyntäen syntyneitä oivalluksia ja kokemuksia.
 • Kannustamme oman elämän näköisiin hyvinvointia edistäviin kokeiluihin.
 • Haastamme käsittelemään työpajojen teemoja kollegojen ja tiimiläisten kanssa. 
 • Teemme ehdotuksen työpajojen ennakko- ja kotitehtävistä sekä tiimin yhteisten hyvinvointia vahvistavien tapaamisten sisällöstä.

Esimerkkikoulutuksen sisältö ja hinta

Esimerkkitoteutuksemme sisältää yllä olevan rakennekuvan työpajatyöskentelyn. Investointinne esihenkilöiden ja koko työyhteisön hyvinvointiin ja menestykseen 10 esihenkilölle sisältää:

Suuremmalle esihenkilöryhmälle jaamme starttityöpajan jälkeen työskentelyn pienryhmiin.

1. Vaihe: Henkilökohtainen Aivot vireeseen -valmennus (2 kk)

Toinen esimerkkikoulutuksemme toteutuu kahdessa vaiheessa. Koulutuksen alussa varmistamme, että esihenkilö voi itse hyvin. Oman valmennuksen avulla esihenkilö motivoituu ennakoiviin aivoterveyttä edistäviin oman elämän näköisiin pieniin tekoihin. Samalla hän saa ohjausta valmentavalla otteella toteuttavaan kohtaamiseen sekä kerää konkreettisia vinkkejä hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutuksen ensimmäisen vaiheen valmennus sisältää:

 • Henkilökohtaisen Hyvinvointinavigaattorin®
 • Neljä valmennustapaamista 50 min/kerta IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan kanssa kahden valitun aivoja virittävän aiheen äärellä. Tapaamiset toteutetaan etäyhteyksin kahden viikon välein.
 • Tiiviin tietopaketin ja vinkit valmennuksen teemoista
 • Päivittäiseen käyttöön seurantataulukon edistymisen ja tehtävien seuraamiseksi

2. Vaihe: Yhteiset työpajat (2-3 kk)

Kolmen työpajan (3 tuntia/kerta) teemat ovat:

 1. Luontaiset tyylit ja aivoterveyden peruspilarit (syöminen, liikkuminen, palautuminen ja uni)
 2. Aivot tarvitsevat aivoja: Yhteisöllisyyden vahvistaminen, psykologiset perustarpeemme ja vuorovaikutus
 3. Aivoergonomia ja työn muotoilu aivoterveyttä tukevaksi.

Työpajojen tavoitteena on koota konkreettisia työkaluja, joilla:

 • Lisäämme henkilöstönne ymmärrystä aivoterveellisestä elämäntavasta.
 • Vahvistamme yhdessä tiimiin ja työyhteisöön kuulumisen ja aikaansaamisen tunnetta.
 • Tunnistamme omat, tiimimme ja organisaatiomme vahvuudet.
 • Syvennämme työmme merkityksellisyyttä.
 • Ymmärrämme aivoergonomian elementtien eli informaatioergonomian, kognitiivisen ergonomian ja affektiivisen ergonomian merkityksen aivoterveydelle.
 • Löydämme konkreettisia tapoja muokata omaa ja tiimin työtä aivoergonomisemmaksi.
 • Edistämme vastuullisuutta ja kestävää hyvinvointia.

Esimerkkikoulutuksen hinta

Investointinne esihenkilöiden ja koko työyhteisön hyvinvointiin ja menestykseen sisältäen 20 esihenkilön henkilökohtaisen Aivot vireeseen -valmennuksen ja kolme valmennuksellista työpajaa 3 tuntia/työpaja yhteensä 19 750 € + alv.

Hyvinvointi osaksi omaa esihenkilökoulutustanne

Haluatteko tukea esihenkilöiden omaa hyvinvointia ja kouluttaa heistä hyvinvoinnin vahvistajia, mutta osana omaa koulutuskokonaisuuttanne? Etsitään ratkaisu yhdessä.

Lue asiakastarinoista Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteerin Milla Kalliomaan kokemuksia esihenkilöiden hyvinvoinnin liittämisestä osaksi muuta esihenkilökoulutusta.