Hyvinvointi antaa voimaa arkeen ja jokaiseen kohtaamiseen

Diakonissalaitos kolme henkilöä

Diakonissalaitoksen sisäisten hyvinvointimentoreiden verkosto -hankkeen lähtökohtana on ollut halu vahvistaa osaamispääomaa, joka tarjoaa keinoja kohdata jaksamisen haasteet arjessa ja tukea henkilöstön hyvinvointia ja työkykyisyyttä entistä enemmän myös ennaltaehkäisevästi. Työsuojelurahaston tukeman hankkeen kautta syntyneet toimintamallit lisäävät henkilöstön pysyvyyttä ja vahvistavat hyvinvoinnin roolia kulttuurin ytimessä.

Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ovat edellytys työyhteisöjen onnistumiselle. Hankkeen pohjalta rakennettu hyvinvointimentoreiden koulutusohjelma kehittää tarvittavaa osaamispääomaa ja tarjoaa työvälineitä näiden asioiden edistämiseksi. Koulutusohjelmassa huomioidaan jatkossakin joustavasti jokaisen organisaation omat keskeiset tarpeet. Koulutuksen toteutus työpajoina antaa mahdollisuuden kehittyä ja kehittää yhdessä.

Hyvinvointimentoreiden verkoston rakentaminen Diakonissalaitos

Hyvinvointimentoreiden verkosto koetaan erittäin tärkeäksi

Sisäisellä hyvinvointimentoreiden verkostolla vahvistetaan pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointimentorit aktivoivat henkilöstöä työterveyden tuen rinnalla yksilöllisiin, omia voimavaroja tukeviin toimenpiteisiin.

Hanke toteutettiin koronapandemian aikana. Tästä huolimatta Kokonaishyvinvointi-indeksi säilyi tavoitetasolla ja sairauspoissaolojen määrä laski viimeisen vuoden aikana. Hankkeen loppuraportoinnin yhteydessä koottu palaute kertoo, että Hyvinvointimentoreiden verkosto koetaan työyhteisölle erittäin tärkeäksi 4,6 (1-5 asteikolla). Hankkeeseen osallistuminen oli palkitsevaa ja sitoutti niin hyvinvointimentoritoimintaan kuin organisaatioon, kummankin arvio 4,4.

Hyvinvointimentoreiden palautteiden kolme keskeisintä huomiota olivat:

“Hanke on saanut oivaltamaan, miten tärkeää on huolehtia omasta hyvinvoinnista.”

“Olemme koonneet konkreettisia työkaluja arjen pienten tekojen tekemiseen ja hyvinvointia edistävien kohtaamisten lisäämiseen.”

“Tarve hyvinvointimentoreiden toiminnalle on suuri. Meidän tulee säilyttää verkostomme yhdessä tekemisen voima ja varmistaa, että hyvinvointia edistäville teoille on aikaa.”

Hankkeen etenemisestä ja hyvinvointimentoreiden toiminnasta voit lukea myös Sari Enkkelän ja Jenni Toivosen kirjoittamasta blogista Hyvinvointi antaa voimaa arkeen ja jokaiseen kohtaamiseen.

Asiantuntijana kehityshankkeessa toimivat IhanaElo Oy:n hyvinvointiohjaajat ja -kouluttajat Terhi Kolari ja Alisa Yli-Villamo. Hankkeen pohjalta on luotu Hyvinvointimentorikoulutus, joka aktivoi yksilöllisiin, omia voimavaroja tukeviin toimenpiteisiin.  Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista löydät Työsuojelurahaston sivuilta.

Jenni Toivonen, hyvinvointipäällikkö, Diakonissalaitos

Jenni Toivonen Diakonissalaitos