Aivojen hyvinvointi tärkeintä kilpailukyvyllemme

Hyvinvoiva mieli

Airbus on Euroopan suurin ilmailu- ja avaruusteknologiayritys. Viranomaiset ja muut turvallisuudesta vastaavat organisaatiot ympäri maailman luottavat Airbusin tuotteisiin ja palveluihin.

Yhä useamman yrityksen kilpailukyvyn ja työn jatkuvuuden kannalta on olennaisinta, että työntekijöiden aivojen voimavarat, toiminta ja palautumiskyky ovat kunnossa. Työsuojelurahaston tukemaan Aivojen hyvinvointia edistäviä toimintamalleja työpaikoille -hankkeeseen osallistuneen Airbus Defence and Space Oy:n työntekijät ovat asiantuntijoita, jotka työskentelevät laatu- ja aikapaineen alla jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Jaksaminen on lujilla ja työkyvyttömyysriskit kasvavat.

Hankkeessa aivojen hyvinvoinnista kertova BrainID®-kartoitus yhdistettynä IhanaElo®-hyvinvointiaskeliin motivoi toimimaan kohti henkilökohtaisia ja työyhteisön tavoitteita. Ryhmätapaamisissa käsiteltiin syömistä, aktiivisuutta, palautumista sekä omia vahvuuksia ja voimavaroja.

Mitatusti voimaannuttava vaikutus

Kehityshankkeella oli mitatusti voimaannuttava vaikutus siihen osallistuneille työntekijöille. BrainMind Audit® -profiilit osoittivat aivojen kokonaisvoimavarojen ja hyvinvoinnin lähestyneen mitatuilla osa-alueilla kohti optimaalista. Aivojen biologinen ikä nuoreni puolen vuoden mittaisen hankkeen aikana keskimäärin lähes kaksi vuotta. Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittari osoitti erityisesti koetun fyysisen ja psyykkisen elämänlaadun parantuneen.

Kokemus hankkeeseen osallistumisesta sai arvosanan 5,5. Arviointiasteikko oli 1-6. Kaikki osallistujat suosittelisivat vastaavaa valmennuskokonaisuutta ystävilleen ja kollegoilleen.

“Matka oli haastava, mutta ilman sitä tuskin olisin tässä ja nyt yhtä luottavaisena ja jaksavana kohtaamaan tulevaa.”

“Halusin osallistua tähän, koska tarvitsin tukea ja työkaluja elämänmuutoksen tekemiseen. Tämä onnistui yli odotusten!”

Asiantuntijana kehityshankkeessa toimi IhanaElo Oy:n hyvinvointivalmentaja ja -kouluttaja, BrainID®-mentor Alisa Yli-Villamo.

Olemme hyödyntäneet hankkeen tuloksia, kokemuksia ja saamaamme palautetta siten, että jokainen valmennuksemme ja koulutuksemme vahvistaa ennakoivasti niin kehon ja mielen hyvinvointia kuin aivoterveyttä. Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista löydät Työsuojelurahaston sivuilta.

Anna Saukkoriipi, Senior HR Business Partner Airbus Defence and Space Oy