Kokonaisvaltainen hyvinvointi on kriittistä onnistumiselle

Fira asiakastarina

Firan toiminta perustuu rakentamisen osalta vaativaan projektiluonteiseen työhön. Fira-konsernissa kehitämme ja pilotoimme uusia ratkaisuja rakennusalalle muun muassa teknologisten ratkaisujen kautta. Aivojen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen jaksamisen tukeminen on kriittistä työssämme onnistumiselle.

Aivojen hyvinvointia tukeva hanke antoi meille mahdollisuuden etsiä uusia keinoja henkilöstömme hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kehittämistä ja pilotointia tukeva toimintakulttuurimme tarjosi vahvan perustan kokeilulle. Aivot ja aivojen voimavaroista kertova BrainID®-aivokuntokartoitus herättivät kiinnostusta myös niissä, jotka harvemmin hyödyntävät hyvinvointia tukevia toimenpiteitä.

Osallistujien kokemusten mukaan BrainID®-aivokuntokartoitus auttoi pysähtymään oman hyvinvoinnin äärelle. Kartoituksen avulla seurattiin myös valmennuksen vaikutuksia yksilötasolla. Tärkeimmän osan sisällöstä muodostivat kuitenkin ryhmätapaamiset. IhanaElo®-hyvinvointitapaamiset käsittelivät syömistä, aktiivisuutta, palautumista sekä omia vahvuuksia ja voimavaroja. Tapaamiset ja hyvinvointia tukevat askelmat motivoivat osallistujia toimimaan kohti henkilökohtaisia ja työyhteisön tavoitteita.

“Hankkeen avulla tuli säännöllisesti pysähdyttyä miettimään omaa hyvinvointia.”

“Ryhmään kuuluminen helpotti omaa oloa, kun huomasi muillakin olevan samoja juttuja.”

Koronapandemia vaikuttaa aivojen hyvinvointiin

Viimeinen ryhmätapaaminen toteutui maaliskuussa 2020. BrainID®-seurantamittaus ajoittui aikaan, jolloin koronapandemia oli voimistumassa. BrainMind Audit® -profiilit osoittivat aivojen hyvinvoinnin lähestyneen useilla mitatuilla osa-alueilla kohti optimaalista. Samaan aikaan joillakin osallistujista koronapandemian aiheuttama huoli ja väsymys vaikuttivat valppauteen, kognitiivisten ja muistitoimintojen nopeuteen sekä aivojen kokonaisvoimavaroihin. Valmennuksessa käytetty maailman terveysjärjestön elämänlaatumittari osoitti kuitenkin koetun hyvinvoinnin parantuneen.

Kokemus hankkeeseen osallistumisesta sai osallistuneilta arvosanan 4,5. Arviointiasteikko oli 1-6. Osallistujat suosittelevat vastaavaa valmennuskokonaisuutta ystävilleen ja kollegoilleen. Ryhmätapaamisten rinnalla myös BrainID®-aivokuntokartoitus keräsi positiivista palautetta:

“Hauska ja hyödyllinen. Loppumittaus vahvisti, että omat valinnat ovat kantaneet.”

“Herätti uteliaisuuden. Olisi hienoa päästä kahden vuoden kuluttua uudelleen.”

“Vaikutti merkittävästi mukaan lähtemiseen.”

Asiantuntijana kehityshankkeessa toimi IhanaElo Oy:n hyvinvointivalmentaja ja -kouluttaja, BrainID®-mentor Alisa Yli-Villamo.

Olemme hyödyntäneet hankkeen tuloksia, kokemuksia ja saamaamme palautetta siten, että jokainen valmennuksemme ja koulutuksemme vahvistaa ennakoivasti niin kehon ja mielen hyvinvointia kuin aivoterveyttä. Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista löydät Työsuojelurahaston sivuilta.

Sylvia Hyry, HR-päällikkö, Fira Group Oy

Sylvia Hyry Fira