Matka omaan itseen ja mielekkäämpään työskentelyyn

Tietomitta

Ohjelmistoyritys Vitec Tietomitta Oy on erikoistunut ympäristöhuoltoalan toiminnanohjausratkaisuihin. Ympäristöala kasvaa voimakkaasti ja sitä koskevat säädökset, lait ja asetukset muuttuvat jatkuvasti. Tämän vuoksi myös me kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman kattavasti.

Yrityksemme viisihenkinen johtoryhmä on käynyt läpi IhanaElon® Hyvinvoiva johtaja -valmennuksen. Alkusysäys valmennukseen tuli toimitusjohtaja Tuomas Tokolan saamasta referenssistä. Kuulimme, kuinka hyvin valmennus oli auttanut Vitec Acuten johtajia parantamaan hyvinvointiaan ja sitä kautta johtamistaan. Halusimme investoida hyvinvointiimme, koska se maksaa itsensä takaisin vaativassa asiantuntijatyössä.

Työskentely mielekkäämpää ja tehokkaampaa

Valmennuksen myötä oman hyvinvointini ja työnteon välille on tullut parempi tasapaino. Suorittamisen tilalle on syntynyt armollisempi asenne itseäni kohtaan. Se näkyy töissä parempana keskittymiskykynä ja kirkkaampana ajatteluna.

Elämäntapojeni muututtua säännöllisemmiksi työpäivän aikainen vireystasoni on noussut huomattavasti. Säännöllinen ruokailu päivän aikana on auttanut keskittymään työssä paremmin. Nyt huomaan myös pienten mikrotaukojen merkityksen eri työvaiheiden välillä.

Matka omaan itseen

Kiireessä voi hukata oman itsensä ja punainen lanka kadota tekemisistä. Tuntui hyvältä, että on oma henkilökohtainen sparraaja, joka esittää minulle juuri oikeat kysymykset.

Tapaamiset ohjaajan kanssa olivat kiireettömiä hetkiä, jolloin pystyin pohtimaan itselleni tärkeitä asioita.

Valmennuksen alussa tehty BrainID®-aivokuntokartoitus oli erittäin mielenkiintoinen kokemus. Siinä tuli esille asioita, joista olin ollut tietoinen jo aiemmin. Oli kuitenkin herättävää nähdä testin konkreettiset tulokset. Samoin Firstbeat-mittaus antoi minulle konkreettista dataa, johon pystyin tukeutumaan. Minulle syntyi voimakas tunne, että nämä asiat haluan korjata omassa elämässäni.

Muutokset heijastuivat myös sosiaalisiin suhteisiin

Myös perheeni elämään on valmennuksen myötä tullut tietynlaisia muutoksia. Kiinnitämme muun muassa enemmän huomiota ruoan terveellisyyteen ja syömme paremmin kuin pitkiin aikoihin. Olemme nyt myös löytäneet enemmän aikaa liikunnalle, mikä on lisännyt meidän kaikkien hyvinvointia.

Valmennuksen aikana havahduin myös siihen, että ystävyyssuhteiden ylläpito oli jäänyt vähälle arjen kiireissä. Nyt pyrin tietoisesti viettämään enemmän aikaa ystävieni kanssa.

Valmennus oli kaiken kaikkiaan tärkeä pysähdys itselleni, ja elämäni on tällä hetkellä aika erilaista. Vakaa aikomukseni on ylläpitää näitä muutoksia jatkossakin.

Toni Poikela, tuotekehitysjohtaja Vitec Tietomitta Oy

Toni Poikela Vitec Tietomitta