Sanoma koulutti sisäiseen käyttöönsä kymmenen työyhteisön hyvinvointikoutsia – lisää tuottavuutta ja iloa työhön

Sanoman hyvinvointikoutsien valmistujaisia vietettiin kesäkuussa Sanomatalossa todistustenjaon ja onnittelumaljojen merkeissä. Lähes vuoden mittaisen koulutuksen tavoitteena oli oppia ja ymmärtää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakennuspalikat ja merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Tilaisuuteen osallistui hyvinvointikoutsien esihenkilöitä, hankkeen vetäjänä toiminut Hanna Myllymaa, henkilöstöjohtaja Kaisa Aalto-Luoto ja hyvinvointikoutsien oppimisen ohjaajina toimineet IhanaElon Alisa Yli-Villamo ja Ulla Heikkilä.

”Hyvinvointikoutsit tulevat kaikista yksiköistä ja heillä on koulutuksen jälkeen osaamista tukea eri yksiköissä hyvinvoinnillisia tarpeita. Meillä on erilaisia työntekijäryhmiä journalisteista lehtipainojen työntekijöihin, joten erilaisia lähestymistapoja tarvitaan”, hankkeen vetäjä, Sanoma Media Finlandin HR:n Wellbeing Lead Hanna Myllymaa sanoo.

Valmistujaisjuhlien kuvassa vasemmalta ylärivissä Sanoman hyvinvointikoutsit Satu Ketopelto, Magnus Wallström, Johannes Ojala, Meri Kotamäki, Anne Skönroos ja Jenni Rinkinen. Alarivissä vasemmalta ovat kouluttaja Ulla Heikkilä, Sanoman hyvinvointikoutsit Saana Vuolasvirta ja Kaj Koivumäki, hyvinvointivalmentaja Sari Keurulainen, Sanoman hyvinvointikoutsi Tuija Pircklén sekä kouluttaja Alisa Yli-Villamo. Kuvasta puuttuu Sanoman hyvinvointikoutsi Tiina Ellilä. Kuvaajana: Samuli Pulkkinen.

Hyvinvointikoutsien koulutus on osa Sanoman Johtamislupaukset organisaation johtamiskulttuurin edistäjänä -kokonaisuutta, joka on osa kolmivuotista Työsuojelurahaston tukemaa hanketta. Syksyllä 2021 käynnistyneen kokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa yrityskulttuuria, joka tukee johtamislupausten toteutumista ja kehittää Sanoman työhyvinvointiosaamista.

Hyvinvointivalmentajat ovat tärkeä osa hyvinvointia tukevaa verkostoa

Sanoman johtamislupaukset: Luotan ammattilaiseen – Teen tilaa ilolle – Kannustan uskaltamaan – Kohtaan ihmisen ihmisenä!  Tavoitteena on, että Sanoman uusien hyvinvointivalmentajien puoleen voi kääntyä kaikissa työhyvinvointia koskevissa asioissa. Valmentajat tulevat tekemään yhteistyötä esihenkilöiden, HR:n, työterveyden ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

“Koulutus antoi hyvät eväät ja laajan näkökulman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Ryhmän kanssa löysimme äärettömän avoimen ja vahvan vuorovaikutuskulttuurin. Opimme valmennuksen aikana paljon uutta itsestämme sekä valmentamisesta ja saimme hitsattua eri liiketoimintayksiköiden erikoisosaamista yhteen. Olen pohjattoman kiitollinen mahdollisuudesta saada osallistua valmennukseen ja uskon sen tuovan paljon iloa ja hyvää tulevaisuuteen. Voin lämpimästi suositella valmennusta kaikille työyhteisöille” Satu Ketopelto, Head of Creative Team, Nelonen Media & Sanoman hyvinvointikoutsi.

Sanoman hyvinvointikoutsit logo

Koulutuksen aikana rakennettiin hyvinvointikoutsien palvelutarjotin

Sanoman hyvinvointikoutseilta koottu palaute kertoo, että Hyvinvointikoutsien toiminta koetaan työyhteisölle erittäin tärkeäksi 4,7 (1-5 asteikolla). Erityisesti työpajat (4,6) ja työyhteisössä toteutetut valmentavat tapaamiset ja kampanjat (4,2) antoivat varmuutta toteuttaa hyvinvointia vahvistavia tekoja myös jatkossa. Koulutuskokonaisuus vastasi hyvin (4,2) asetettuja tavoitteita ja sitä suositellaan myös muille työyhteisöille (4,4).

Koulutukseen sisältyi kahdeksan hyvinvointityöpajaa sekä lisäksi itseopiskelua verkossa:

  • luontainen tyyli -työpajan tavoitteena oli itsetuntemuksen lisääminen
  • työn tuunaaminen -työpajan tavoitteena oli löytää keinoja työn tauottamiseen ja voimavarojen vahvistamiseen
  • ennakoivaa aivoterveyttä -työpajan tavoitteena oli aivoterveyden elementtien ymmärtäminen
  • positiivinen kierre -työpajan tavoitteena oli vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen
  • psykologiset perustarpeet ja vuorovaikutus -työpajan tavoitteena oli omien ja toisten tarpeiden tunnistaminen
  • merkityksellisyystyöpajan tavoitteena oli työn merkityksellisyyden osa-alueiden tunnistaminen
  • ymmärryskeskeisyystyöpajan tavoite oli energian suuntaaminen uudelleen
  • lisää tuottavuutta -työpajan tavoitteena oli innostumisen ja myötäinnostumisen lisääminen

Näistä aiheista on myös rakentunut hyvinvointikoutsien palvelutarjotin, josta annetaan yksilö- ja tiimivalmennusta Sanoma Media Finland Oy:n henkilöstölle. Koulutuksen aikana hyvinvointikoutsit toteuttivat jo yli 300 tuntia työhyvinvointia tukevia henkilökohtaisia valmennuksia ja tiimitapaamisia sekä kaikkia sanomalaisia kannustavia kampanjoita.

“Tämä on ollut todella arvokasta, antoisaa, sekä itseäni kehittävää niin ihmisenä kuin ammatillisesti. Aihe on erittäin tärkeä koko yritykselle. Hyvinvoivat ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara.”

Hankkeen pohjalta on luotu Työyhteisön hyvinvointi-coach -koulutus.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen raportti on ladattavissa Työsuojelurahaston sivuilta. Lisäksi Työsuojelurahaston Tiedon silta -lehdessä julkaistiin kokemuksistamme artikkeli Kehityshanke monen konsultin kärjellä.

Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista alisa@ihanaelo.fi.

Satu Ketopelto, Head of Creative Team, Nelonen Media & Sanoman hyvinvointikoutsi

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi.