Hyvinvointihankkeet

Mihin tarvitsette juuri nyt eniten apua? Rakennamme kanssanne teidän tarvettanne vastaavan hankekokonaisuuden. Koordinoimme ja kokoamme hyvinvointihankkeeseen mukaan teidän sisäisten resurssienne lisäksi tarvettanne vastaavat kumppanit. Haemme rahoitusta, raportoimme ja ohjaamme etenemistä teidän tukenanne.

Toteuttamiamme hankkeita

Olemme päässeet asiakkaidemme kanssa toteuttamaan useita Työsuojelurahaston tukemia hankkeita. Lisätietoa hankkeista löydät asiakastarinoistamme ja Työsuojelurahaston sivuilta. Kerromme mielellämme asiakasyritystemme kanssa lisää toteutuneista hankkeista.

Aivojen hyvinvointia, osaamisen kehittämistä ja kulttuurin muutosta

Airbus Defence and Space ja Fira toteuttivat IhanaElon kanssa Aivojen hyvinvointia edistäviä toimintamalleja työpaikoille -hankkeen. Linkkien takaa löydät tiiviit esitykset heidän kokemuksistaan ja hankkeen tuloksista sekä linkit Työsuojelurahaston sivuille, josta voi ladata laajemmat raportit ja vaikuttavuusmittaukset.

Sanoma Media Finland ja IhanaElo toteuttivat muiden palveluntarjoajien kanssa  Johtamislupaukset organisaation johtamiskulttuurin edistäjänä -hankkeen. Kokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa yrityskulttuuria, joka tukee johtamislupausten toteutumista ja kehittää Sanoman työhyvinvointiosaamista. Hankkeen ensimmäisen vaiheen raportti on ladattavissa Työsuojelurahaston sivuilta. Työsuojelurahaston Tiedon silta -lehdessä julkaistiin kokemuksistamme artikkeli Kehityshanke monen konsultin kärjellä. Hankkeen toisessa vaiheessa Sanomalle valmistui sisäisten hyvinvointikoutsien verkosto. Hyödynsimme hankkeessamme kokemuksia ja tuloksia Helsingin Diakonissalaitoksella ja Bilotilla (nyk. Vincit) toteutetuista hyvinvointimentorihankkeista.

Otavamedia ja IhanaElo toteuttivat yhteishankkeen muiden palveluntarjoajien kanssa aiheena Vastuullisuus teoiksi työnantajalupaus toimenpiteiksi. Työpajojen teemat sisälsivät myös aivoterveyden huomioimisen osana sosiaalista vastuullisuutta ja yhteistä tekemisen tapaa. Yhteenveto ja raportti hankkeesta on luettavissa Työsuojelurahaston sivulla.

Etsimme pilottiorganisaatiota kehittämään johtajuutta! 

Johtajuutta kehittävä hanke on tarkoitettu
  • Organisaatiolle, jonka johtajat haluavat haastaa itsensä.
  • Organisaatiolle, jonka johtajat ovat valmiita olemaan edelläkävijöitä ja kasvamaan johtajina vastaamaan työelämän muuttuneisiin tarpeisiin.
  • Organisaatiolle, jonka johtajat haluavat lisätä liikkumista ja syventää luontoyhteyttä oman hyvinvointinsa tukena, johtamisessa ja palautumisessa.
  • Organisaatiolle, joka on valmis konkreettisesti rakentamaan inhimillistä, kestävästi aivoterveyttä tukevaa organisaatiota ja yhteiskuntaa.