In-house-hyvinvointiohjaaja

In-house-hyvinvointiohjaaja tulee osaksi työyhteisöänne. Meistä jokainen haluaa tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi. Arjen keskellä pysähtyminen oman hyvinvoinnin äärelle onnistuu paremmin, kun joku hengittelee rinnalla hetken. 

In-house-hyvinvointiohjaaja tulee osaksi työyhteisöänne, kohtaamiset voimme toteuttaa etänä tai paikan päällä työyhteisön omissa tiloissa. Ohjaaja kohtaa valmennettavansa yksilöllisesti ja kiireettömästi päivän aikana.

Hyvinvointivalmennuksessa yhdistämme ainutlaatuisella tavalla tutkimustiedon ja yksilöllisen kohtaamisen. Valmennus tapahtuu vuorovaikutuksessa valmennettavan omista lähtökohdista käsin. IhanaElo®-konseptin viitekehyksen muodostavat kognitiivinen käyttäytymisteoria, positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeisyys.

Oma hyvinvointiohjaaja hyödyttää koko työyhteisöä

in-house-hyvinvointiohjaaja

In-house-hyvinvointiohjaajan kohtaamiset toteutuvat matalalla kynnyksellä työyhteisössänne: 

  • Nimetty IhanaElo®-hyvinvointiohjaajanne tukee rutiinien muokkaamisessa – oivalluttaa luopumaan ja rakentamaan uutta.
  • Itsensä johtamisen ja itsetuntemuksen taitojen kehittymisellä on suora positiivinen vaikutus ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen.
  • Läsnäolon ja ajatusten kirkastumisen myötä päätöksenteko ja keskittymiskyky paranevat. Sen sijaan, että tehtäisiin lujemmin töitä, tehdään oikeita asioita fiksummin.
  • Yksilön ja samalla koko työyhteisön hyvinvoinnista tulee keskeinen arvo yrityksen toiminnalle. Se vahvistaa sekä sitoutumista yritykseen että työnantajakuvaa rekrytoitaessa – työntekijä kohdataan arvokkaana ihmisenä.

Vaikuttavuuden varmistamiseksi suosittelemme, että in-house-hyvinvointiohjaajan johdolla toteutetaan useampia neljän kuukauden mittaisia IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksia, jotka sisältävät yhdeksän säännöllistä tapaamista.

In-house-hyvinvointiohjaajan hinta

Investointinne henkilöstönne hyvinvointiin 1 100 € + alv./päivä. In-house-hyvinvointiohjaaja henkilöstönne käytettävissä klo 8.30-15. Minimijakso 6 kk.

In-House Wellness Coach also in English.