Hyvinvoiva tiimi

Hyvinvoiva tiimi puhaltaa yhteen hiileen. Työn ilo, energisyys ja ratkaisukeskeinen asenne vievät työskentelyä eteenpäin ja mahdollistavat onnistumisia. Positiivinen ja kannustava työskentelyilmapiiri tarttuu ja leviää tiimin sisällä.

Hyvinvoiva tiimi -valmennus on kuuden kuukauden mittainen intensiivinen kokonaisuus, joka sisältää henkilökohtaiset tapaamiset oman ohjaajan kanssa, ryhmävalmennukset ja koko työyhteisön yhteisen kick-off-tapahtuman. Teorian sijaan työskentelemme tapaamisissa konkreettisten harjoitusten parissa, joita voi viedä suoraan käytäntöön. 

Valmennuksen runko:

  • ruokailu
  • liikunta ja aktiivisuus
  • uni ja palautuminen
  • salliva suhtautuminen elämään itsemyötätunnon, vahvuuksien ja ihmissuhteiden kautta
 • Neljä ryhmätapaamista 2 tuntia/kerta kokemusten jakamiseksi ja työyhteisöä tukevan työkalupakin kokoamiseksi kerran kuukaudessa
 • Henkilökohtaisen jatkosuunnitelman tekeminen 50 min tapaaminen
 • Ryhmän seurantatapaaminen kolmen kuukauden kuluttua sisältäen henkilökohtaisen Hyvinvointinavigaattorin® elämäntapamuutosten vaikuttavuuden todentamiseksi

 

Hyvinvoiva tiimi -valmennuksen hinta

 • investointinne tiimien hyvinvointiin 1900  € + alv./osallistuja
 • minimiosanottajamäärä on viisi henkilöä

* Henkilökohtaiset valmennukset toteutetaan nimetyssä toimipisteessä siten, että samana päivänä tavataan 3-6 valmennettavaa. Vaihtoehtoisesti valmennus toteutetaan videopuheluna.

Vahvistamalla yksilöiden hyvinvointia varmistamme yhteistyön sujuvuuden ja menestyksellisen vuorovaikutuksen. Hyvinvoivat työntekijät ovat ketterämpiä ratkaisemaan ongelmia, joustavampia ja palautuvat nopeammin haastavistakin tilanteista. Hyvinvoiva tiimi -valmennuksessa vahvistamme kunkin työntekijän omia voimavaroja ja samalla työilmapiiriä, yhdessä tekemistä ja tuottavuutta.

Hyvinvoiva tiimi -valmennus hyödyttää koko työyhteisöä

Hyvinvoiva tiimi valmennus

Kun työntekijöiden hyvinvoinnista tulee näkyvä arvo yrityksessä, se mahdollistaa yksilöiden onnistumisen ja sitä kautta koko yrityksen menestymisen:

 • pysähtyminen ja oman hyvinvoinnin priorisointi auttaa tukemaan muita
 • esimerkin voimalla hyvinvoinnista tulee yrityksen keskeinen arvo
 • aktivoi työterveyden tuen rinnalla yksilöllisiin, omia voimavaroja tukeviin toimenpiteisiin
 • yritykseen sitoutuminen ja työnantajakuva vahvistuvat
 • hyvinvointia ja terveyttä koskevat oivallukset juurtuvat pysyväksi osaksi arkea
 • mahdollistaa kymmenien tuhansien eurojen säästöt ennaltaehkäisemällä sairauspoissaoloja, uupumista ja turhia rekrytointeja.

Well-Being For Team Coaching also in English.

Voit halutessasi täydentää valmennuspakettia Firstbeat Life -palvelun avulla. Palvelu tukee motivaatiota, oivalluttaa ja toimii konkreettisena vaikuttavuuden mittarina.

“Valmennus oli monipuolinen ja sain kaikista osa-alueista hyviä oivalluksia hyvinvoinnin parantamiseen. Koin niin henkilökohtaisen kuin ryhmätapaamiset erittäin tärkeiksi. Suosittelen valmennusta. Onnistuminen vaatii kuitenkin omaa sitoutumista, perehtymistä ja tahtoa muuttaa asioita.”
Eija Toivio Vitec Acute
Eija Toivio
Markkinointipäällikkö, Vitec Tietomitta Oy