Hyvinvoiva esihenkilö

Hyvinvoiva esihenkilö mahdollistaa onnistumisen. Esihenkilö on avainasemassa yrityksen arvopohjan rakentamisessa ja vaikuttaa omalla esimerkillään vahvasti tiiminsä ilmapiiriin, työskentelytapaan ja työhyvinvointiin.

Hyvinvoiva esihenkilö -valmennuksessa esihenkilöt saavat valmiuksia toimia työyhteisön sisäisinä hyvinvoinnin vahvistajina. Valmennuksessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla henkilökohtainen valmennus ja ryhmässä työskentely yhteisten päämäärien eteen. Henkilökohtaisen valmennuksen lisäksi esihenkilöt pohtivat yhdessä hyvinvointimatkaansa ja rakentavat kokemusten pohjalta yhteisen työkalupakin.

Hyvinvoiva esihenkilö valmennus

Esihenkilön hyvinvointivalmennus on yhdeksän kuukauden mittainen kokonaisuus:

  • ruokailu
  • liikunta ja aktiivisuus
  • uni ja palautuminen
  • salliva suhtautuminen elämään vahvuuksien, voimavarojen, itsemyötätunnon ja ihmissuhteiden kautta
 • 3 ryhmätapaamista 2,5 tuntia/kerta työyhteisöä puhuttelevan teeman äärellä
 • 3 itseohjautuvaa pienryhmätapaamista 1-1,5 tuntia ryhmätapaamisessa saadun ohjeistuksen mukaan kokemusten jakamisen ja oman esihenkilötyön kehittämiseksi
 • IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksen verkkokurssi ja seurantataulukko itsenäisen työskentelyn tukena
 • lopussa rakennamme henkilökohtaisen jatkosuunnitelman.

Henkilökohtainen seuranta 2-3 kuukautta valmennusjakson päättymisen jälkeen

 • uusi Hyvinvointinavigaattori® elämäntapamuutosten vaikuttavuuden todentamiseksi
 • henkilökohtaisen jatkosuunnitelman rakentaminen, tapaaminen 50 min

* Henkilökohtaiset valmennukset toteutamme nimetyssä toimipisteessä siten, että samana päivänä tavataan 3-6 valmennettavaa. Vaihtoehtoisesti valmennus toteutetaan videopuheluna.

Hyvinvoiva esihenkilö -valmennuksen hinta

Investointinne esihenkilöidenne ja heidän tiimiensä hyvinvointiin 2 550  € + alv./osallistuja. Ryhmän koko 7-14 osallistujaa.

Esihenkilövalmennus tarjoaa uutta osaamista rutiinien muokkaamisessa, luopumisessa ja uuden rakentamisessa. Pysähtymällä oman hyvinvoinnin ja terveyden äärelle esihenkilöt saavat lisää itsetuntemusta ja oppivat johtamaan itseään paremmin. Näillä taidoilla on suora vaikutus ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen.

Hyvinvoiva esihenkilö hyödyttää koko työyhteisöä

Hyvinvoiva esihenkilö valmennus

Kun esihenkilöiden hyvinvoinnista tulee näkyvä arvo yrityksessä, se mahdollistaa yksilöiden onnistumisen ja sitä kautta koko yrityksen menestymisen. Esihenkilöiden omien kokemusten myötä syntyy vähitellen hyvinvointia arvostava yrityskulttuuri ja perusta arjen työskentelyyn:

 • pysähtyminen ja oman hyvinvoinnin priorisointi auttaa tukemaan muita
 • esimerkin voimalla hyvinvoinnista tulee yrityksen keskeinen arvo
 • aktivoi työterveyden tuen rinnalla yksilöllisiin, omia voimavaroja tukeviin toimenpiteisiin
 • yritykseen sitoutuminen ja työnantajakuva vahvistuvat
 • hyvinvointia ja terveyttä koskevat oivallukset juurtuvat pysyväksi osaksi arkea
 • ryhmätyöskentelyn tuloksena syntyy työkalupakki esihenkilöiden tueksi
 • mahdollistaa kymmenien tuhansien eurojen säästöt ennaltaehkäisemällä sairauspoissaoloja, uupumista ja turhia rekrytointeja.

Well-Being For Supervisors Coaching also in English.

Voit halutessasi täydentää valmennuspakettia Firstbeat Life -palvelun avulla. Palvelu tukee motivaatiota, oivalluttaa ja toimii konkreettisena vaikuttavuuden mittarina.

"Toivoin muutoksia, mutta olin kovin skeptinen, pystynkö niihin. Yllätys olikin suuri, kun ohjauksen avulla sain heti alkumetreillä onnistumisen kokemuksia, jotka kannustivat eteenpäin. Myös sillä oli merkitystä, että matkalla oli samaan aikaan muita."
Matti
"Pysähtyminen, oman kehon ja mielen kuuntelu, ei ole aiemmin mahtunut päivieni ohjelmaan. Nyt tajuan, miten tärkeätä on huolehtia myös omasta jaksamisesta. Elämä tuntuu jo nyt paremmalta ja hyvinvointimatka on vasta alussa."
Virpi