Lisäävätkö tauot tuottavuutta ja aivojen hyvinvointia?

Lisäävätkö tauot työpäivän aikana tuottavuutta ja aivojen hyvinvointia?

Castellumin teettämä pohjoismainen Tulevaisuuden työelämä 2023 -tutkimus selvitti, mitä mieltä toimistotyöntekijät ovat lähityöstä, etätyöstä ja työympäristön houkuttelevuudesta. Tutkimusraportti kertoo faktoista ja oivalluksista, mitkä asiat ovat eri ikäisille ja eri elämänvaiheissa oleville työntekijöille tärkeitä ja miten onnistutaan luomaan houkutteleva työpaikka. Tässä tutkimuksen tuloksia taukojen tärkeydestä jaksamisen, oppimisen ja mielekkyyden kannalta. Kysyimme lisäksi IhanaElo Oy:n hyvinvointivalmentaja Alisa Yli-Villamolta, lisäävätkö tauot tuottavuutta ja aivojen hyvinvointia.

Keskustelut, kollegat ja kahvitauot

40 tuntia viikossa, 160 tuntia kuukaudessa, 7 360 tuntia vuodessa. Ja melkein 300 000 tuntia koko työuralla…

Luvut saattavat vaihdella hieman yksilö-, sukupuoli- ja maakohtaisesti, mutta on selvää, että aikamoinen osa ihmiselämästä kuluu töissä. Työympäristöllä on ylipäätään iso merkitys useimmille meistä.

Mutta mitkä asiat koetaan työympäristön eduiksi?

  1. Kollegat ovat selvästi ensimmäisellä sijalla, kun tutkimukseen osallistuneet saivat valita kolme yhdeksästä toimistossa työskentelemiseen liittyvästä edusta.
  2. Seuraavina tulevat spontaanit kohtaamiset.
  3. Kolmantena oppimisen ja tiedonvaihdon helpottuminen. Näiden jälkeen tulevat muut tekijät, kuten ympäristön vaihtuminen ja kotioloja parempi ergonomia.
Mikä on parasta toimistolla työskentelemisessä? Tutkimuksen tuloksia taulukkona.

Niin ikään vastaajista 2/3 pitää työympäristöä erittäin tai melko tärkeänä sosiaalisen elämän kannalta. Voidaan siis todeta, että työympäristössä ja työyhteisössä kohtaamiset ja yhteistyö ovat kärkisijoilla, kun mietitään lähityöskentelyn etuja. Ihminen tarvitsee ihmistä ja aivot tarvitsevat toisia aivoja.

Positiiviset ihmissuhteet työympäristössä edistävät henkistä hyvinvointia

Kun työympäristössä vallitsee hyvä yhteishenki ja kommunikaatio on avointa, se luo turvallisen ilmapiirin, joka vähentää mm. stressin tunnetta. Kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi työyhteisössään, he ovat todennäköisemmin avoimia uusille ideoille ja näkökulmille. Tämä voi parantaa myös aivojen toimintaa, kun ne joutuvat kohtaamaan uusia haasteita ja ideoita.

Kysyimme IhanaElo Oy:n hyvinvointivalmentaja Alisa Yli-Villamolta, miten tärkeitä spontaanit kohtaamiset ja tauot ovatkaan aivojen hyvinvoinnin kannalta?

Miten aivojen hyvinvoinnista voidaan pitää huolta työelämässä?

Meidän tulee työpäivänkin aikana pitää fyysistä aktiivisuutta lisääviä taukoja tai lähteä vaikka kävelypalaveriin sekä olla mahdollisuus huolehtia säännöllisestä ruokailusta. Sen lisäksi aivomme tarvitsevat toisia aivoja. Meidän tärkein peruspsykologinen tarpeemme on tulla nähdyksi ja kuulluksi, kokea kuuluvamme ryhmään. Työelämän yhteydessä puhutaan nykyään myös työyksinäisyydestä. Pidättehän huolta, että teidän työyhteisössänne tiedätte, mitä muille kuuluu. Saa innostua ja myötäinnostua yhdessä. Onnistumisten jakaminen on voimaannuttavaa.

Lisäävätkö tauot työpäivän aikana tuottavuutta ja aivojen hyvinvointia?
Kuvassa Alisa Yli-Villamo, IhanaElo Oy

Millä toimenpiteillä aivojen hyvinvointia voidaan ennakoida työelämässä?

Aivot rakastavat liikuntaa, tarvitsevat säännöllisesti monipuolista ruokaa, eivätkä tule toimeen ilman riittävää laadukasta unta. Jos jostakin tulee tinkiä, niin ei ainakaan unesta. Hyvä uni rakennetaan päivän aikana. Ennen työpäivän alkua, sen aikana ja jälkeen meidän tulisi yksilöinä ja yhdessä vaalia näistä jokaista elementtiä.

Mihin kaikkeen aivojen hyvinvointi vaikuttaa?

Aivojen hyvinvointi vaikuttaa koko elämään. Aivot ovat oma minuutemme; muistot, ajatukset, tavoitteet ja tunteet. Hyvinvoivat aivot takaavat työn tehokkuuden ja tuottavuuden.

Aivot säätelevät kehomme toimintaa ja ovat mielemme koti. Niitä tulee vaalia.

Miten aivoergonomia voidaan huomioida/parantaa työelämässä?

Aivoergonomia tarkoittaa aivotoimintojen normaalien toimintojen ja rajoitteiden huomioimista siten, että turhalta ja haitalliselta aivokuormitukselta vältytään. Informaatioergonomia pyrkii vähentämään turhaa informaatiokuormaa, kognitiivinen ergonomia huomioi aivojen tiedonkäsittelyn piirteet ja rajat, ja affektiivinen ergonomia huomioi aivojen tavanomaiset tunnetoiminnot.

Voimme jokainen yksilönä ja yhdessä tiiminä tai työyhteisönä rajata aivokuormaamme esim. sopimalla pelisääntöjä eri viestintävälineiden käyttöön, palaverikäytäntöihin, työrauhan vaalimiseen ja toistemme työn arvostukseen ja sen osoittamiseen liittyen. On hyvä muistaa, että aivomme voivat keskittyä tekemään vain yhtä asiaa kerrallaan. Miten sinä voisit varmistaa, että se on yhä useammin mahdollista?

———————

Castellum on kiinteistösijoitusyhtiö, joka auttaa yrityksiä kehittymään ja ihmisiä kasvamaan. Luomme menestyviä ja kestäviä työympäristöjä pohjoismaisille kasvualueille pitämällä asiakkaamme lähellä ja samalla pysyen innovaatioiden ja osaamisen kärjessä. https://castellum.fi. Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Castellumin artikkelisarjassa nimellä Lisäävätkö tauot työpäivän aikana tuottavuutta ja aivojen hyvinvointia?

IhanaElo rakentaa kestävästi aivoterveyttä tukevia työpaikkoja. Valmennusten ja koulutusten avulla löydämme jokaiselle yksilölle ja työyhteisölle konkreettisia tapoja ennakoivasti vaalia aivojen hyvinvointia. https://ihanaelo.fi/

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *