Ihmiset ovat enemmän samanlaisia kuin erilaisia

Diversiteetti

Hyvinvointi on yksilöllinen kokemus. Hyvinvointia voi merkittävästi edistää henkilökohtaisilla valinnoilla ja elämäntavoilla. Samaan aikaan olemme biologisesti hyvin samanlaisia ja riippuvaisia muista ja heidän toimintamalleistaan. Korona sai jälleen oivaltamaan, että meitä voi kohdata uhka, jonka edessä kaikki ihmiset ovat enemmän samanlaisia kuin erilaisia.

Toisaalta me tarvitsemme erilaisia ratkaisuja, luovuutta, kaikkien ajattelua ja työpanosta nyt ja tulevaisuudessa. Siksi työpaikoilla ja kouluissa on alettu tietoisesti panostaa monimuotoisuuteen.

Diversiteetti ja inklusiivinen ilmapiiri

Monimuotoisuus eli diversiteetti viittaa ryhmän koostumukseen. Ryhmän jäsenet poikkeavat toisistaan esimerkiksi sukupuolen, iän, terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen, yhteiskuntaluokan, vamman, uskonnon, kansalaisuuden ja kielitaustan mukaan.

Jotta monimuotoinen ryhmä voisi toimia hyvin yhdessä, on jokaisen ryhmän jäsenen voitava kokea joukkoon kuulumista, arvostusta ja vaikutusmahdollisuuksia, taustastaan riippumatta. Sellaista ilmapiiriä kuvataan sanalla inklusiivinen. Psykologinen turvallisuus korostaa inhimillisyyttä ja lisää inkluviisuutta.

Työpaikan näkökulmasta myös henkilöstön erilainen koulutus, kokemus, kyvyt, taidot, työnteon tavat, kulutustottumukset, arvot ja elämäntyyli voivat tarjota monenlaista osaamista, näkemystä, uudenlaista työn tekemisen mallia ja ideoita, joita työnantajat sekä tuotteiden tai palvelujen tarjoajat voivat hyödyntää toiminnassaan.

Inkluusion määritelmä pitää sisällään ajatuksen, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Inkluusio viittaa mukaan kuulumiseen ja osallisuuteen, eli siihen, kuinka paljon esimerkiksi johonkin toimintaan, palveluun tai organisaatioon sisällytetään ihmisiä, jotka saattaisivat muuten jäädä ulkopuolelle tai tulla marginalisoiduksi. (Lähde: Sitran tulevaisuussanasto)

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus
Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia

Monimuotoisuus lisää luovuutta ja tuottavuutta

Useimmille työpaikoille monimuotoisuuden huomioiminen ja johtaminen on menestymisen kannalta välttämätöntä. Tutkimusten mukaan monimuotoisuus ja inklusiivisuuden kokemus korreloivat positiivisesti muun muassa tuottavuuteen, riskienhallintaan ja innovatiivisuuteen (esim. McKinsey&Company, Diversity wins: Why Inclusion matters, 2020 ; Deloitte, Diversity & Inclusion Revolution, 2018).

Monimuotoisuuden liiketoiminnallisia hyötyjä

  • Rekrytoinnin tehostaminen: Auttaa löytämään ja pitämään parhaat osaajat ja ennaltaehkäisemään työvoimapulaa.
  • Työnantajamaineen rakennus: Maine perustuu tekoihin ja monimuotoinen ja inkusiivinen toimintakulttuuri on konkreettinen tapa toteuttaa yritysvastuuta, vastata työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.
  • Myynnin kasvattaminen: Huomioimalla kuluttajien erilaiset tarpeet voi laajentaa asiakaspohjaa, palvella olemassa olevia asiakkaita entistä paremmin ja kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja brändiuskollisuutta.
  • Tuottavuuden lisääminen: Monimuotoiset työntekijäryhmät ja henkilöstön koko potentiaalin hyödyntäminen kasvattaa yrityksen henkistä pääomaa ja työtyytyväisyyttä, vahvistaa henkilöstön sitoutumista työpaikkaan, tehostaa palvelu- ja tuotekehitystä ja avaa väylän uusille markkinoille.

Monimuotoisuuden hyödyt eivät kuitenkaan toteudu ilman käytännön tekoja. FIBSin Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalun avulla voit halutessasi tunnistaa omalle työpaikallenne olennaiset monimuotoisuustyön osa-alueet ja kehittämiskohteet. FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntemuksen kehittäjä. Blogissa on hyödynnetty FIBS:in kokoamaa materiaalia monimuotoisuudesta ja inkluusiosta.

Olemme enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Meillä on oma kokoelmamme kokemuksia ja ajatuksia, joista jokainen on arvokas. Voit tänäänkin vahvistaa pienin teoin ja elein monimuotoisuutta ja inklusiivista ilmapiiriä. Suhtaudu uteliaisuudella itseesi ja muihin, sillä uteliaisuus ja tuomitsevaisuus eivät viihdy samassa tilassa.

Ihanaa eloa sinulle toivoen, Alisa

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *