Hyvinvoiva työyhteisö

Hyvinvoiva työyhteisö luo vahvan kulttuurin. Työyhteisön hyvinvointi syntyy pitkäjänteisellä työllä. Jokainen työyhteisön jäsen on arvokas ja vastuussa omasta toiminnastaan.   

Valmennuksessa tuemme sekä yksilön suorituskykyä että yhdessä tekemistä. Työskentelemme tapaamisissa konkreettisten harjoitusten parissa, joita kukin voi viedä suoraan käytäntöön omaan arkeen. Työpajoilla ja tietoiskuilla vahvistamme positiivista työilmapiiriä, luottamusta ja yhdessä tekemisen voimaa. Työyhteisön osaaminen kasvaa rutiinien muokkaamisessa, työn tuunaamisessa ja itsensä johtamisessa.

Rakennamme valmennuksen vastaamaan teidän tarpeeseenne

Hyvinvoiva työyhteisö -valmennus voi olla esimerkiksi 8-10 kuukauden mittainen  kokonaisuus, joka koostuu työyhteisön yhteisistä tietoiskuista, esihenkilöiden henkilökohtaisista hyvinvointivalmennuksista, esihenkilöiden työpajoista sekä koko työyhteisön yhteisestä kick-off-tapahtumasta ja  loppuseminaarista. Lisäksi jokainen työntekijä saa itselleen henkilökohtaisen Hyvinvointinavigaattorin®. Ryhmäraportoinnin pohjalta luomme ajantasaisen kuvan työntekijöiden hyvinvoinnista ja nostamme esiin tärkeimmät kehittämisen kohteet.

Hyvinvoiva työyhteisö valmennus rakenne

Esihenkilöiden valmennuksen runko:

 • Henkilökohtainen Hyvinvointinavigaattori® ja aloitustapaaminen ohjaajan kanssa 50 min
 • 3 henkilökohtaista seurantatapaamista 50 min/kerta kerran kuussa oman ohjaajan kanssa. Tapaamisten runkona on IhanaElo®-hyvinvointivalmennus, joka sisältää hyvinvoinnin perustan:
  • ruokailu
  • liikunta ja aktiivisuus
  • uni ja palautuminen
  • salliva suhtautuminen elämään vahvuuksien, voimavarojen, itsemyötätunnon ja ihmissuhteiden kautta
 • Neljä ryhmätapaamista 3 tuntia/kerta kokemusten jakamiseksi ja työyhteisöä tukevan työkalupakin kokoamiseksi kerran kuukaudessa.
 • Henkilökohtaisen jatkosuunnitelman tekeminen 50 min tapaaminen
 • Henkilökohtainen seuranta Hyvinvointinavigaattorilla ja ryhmän seurantatapaaminen kuuden ja 12 kuukauden päästä.

Hyvinvoiva työyhteisö -valmennuksen hinta

Löydämme yhdessä parhaan kokonaisuuden ja rakennamme sen pohjalta ratkaisuehdotuksemme. Tarjouksemme hinnoittelu perustuu valmennukseen osallistuvien ja tapaamisten määrään.

Ota yhteyttä tapaamisen sopimiseksi 045 126 1100 /Alisa Yli-Villamo

Hyvinvoiva työyhteisö -valmennus luo pohjaa menestykselle

Hyvinvoiva työyhteisö

Kun henkilöstön hyvinvoinnista tulee näkyvä arvo työyhteisössä, se mahdollistaa yksilöiden onnistumisen ja sitä kautta koko yrityksen menestymisen:

 • pysähtyminen ja oman hyvinvoinnin priorisointi auttaa tukemaan muita
 • esimerkin voimalla hyvinvoinnista tulee yrityksen keskeinen arvo
 • yritykseen sitoutuminen ja työnantajakuva vahvistuvat
 • hyvinvointia ja terveyttä koskevat oivallukset juurtuvat pysyväksi osaksi arkea
 • ajatusten kirkastuessa työn laatu ja käytetyn työajan tuottavuus kasvavat
 • mahdollistaa kymmenien tuhansien eurojen säästöt ennaltaehkäisemällä sairauspoissaoloja ja uupumista.
Well-Being For Organization Coaching also in English.

Voit halutessasi täydentää valmennuspakettia Firstbeat Life -palvelun avulla. Palvelu tukee motivaatiota, oivalluttaa ja toimii konkreettisena vaikuttavuuden mittarina.