Hyvinvoiva mieli

Hyvinvoiva mieli kannattelee arjessa. Aivojen ja mielen hyvinvointi on perusta kaikelle tekemiselle ja jaksamiselle. Kun mieli voi hyvin, ihminen kykenee käyttämään voimavarojaan ja vahvuuksiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä heijastuu hyvänä olona ja energiana niin työyhteisölle kuin läheisille.

Hyvinvoiva mieli -valmennus toteutetaan 8-14 hengen pienryhmissä luottamuksellisesti ja sallivassa ilmapiirissä. Valmennuksen avulla osallistujat saavat itselleen konkreettisia työkaluja mielen hyvinvoinnin rakentamiseen. Uuden osaamisen myötä on mahdollista toteuttaa elämänmuutos ja aloittaa oma henkilökohtainen matka kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Toteuttamassamme Työsuojelurahaston tukemassa kehityshankkeessa todennettiin mittauksilla, että Hyvinvoiva mieli -valmennuksella on voimaannuttava vaikutus.  Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittari osoitti sekä fyysisen että psyykkisen elämänlaadun parantuneen. Aivojen biologinen ikä nuoreni puolen vuoden mittaisen hankkeen aikana keskimäärin lähes kaksi vuotta. 

Hyvinvoiva mieli -valmennus hyödyttää sekä yksilöä että yhteisöä

Hyvinvoiva mieliLäsnäolo ja kirkas mieli auttavat vuorovaikutuksessa ja päätöksenteossa, mistä syntyy hyvä kehä työyhteisön sisälle:

 • valmennus aktivoi työterveyden tuen rinnalla yksilöllisiin, omia voimavaroja tukeviin toimenpiteisiin
 • pysähdymme kohtaamaan jokaisen valmennukseen osallistuvan ja tukemaan hänen henkilökohtaisia tavoitteitaan
 • BrainID®-aivokuntomittaus herättää ja motivoi muutokseen
 • työyhteisöön sitoutuminen ja työnantajakuva vahvistuvat
 • mahdollistaa kymmenien tuhansien eurojen säästöt ennaltaehkäisemällä sairauspoissaoloja ja uupumista. 

 

Hyvinvoiva mieli -valmennuksen sisältö

 • 2 henkilökohtaista aivojen hyvinvointia kuvaavaa BrainID®-kartoitusta: qEEG-mittaus, BrainMind Audit® -profiili ja valmentava palautekeskustelu 1,5 tuntia/kerta ennen valmennuksen aloitusta ja sen päätyttyä
 • 9 ryhmätapaamista 2 tuntia/kerta kahden viikon välein. Tapaamisten runkona on IhanaElo®-hyvinvointivalmennus, joka sisältää hyvinvoinnin perustan:
  • ruokailu
  • liikunta ja aktiivisuus
  • uni ja palautuminen
  • salliva suhtautuminen elämään itsemyötätunnon, vahvuuksien ja ihmissuhteiden kautta
 • kaikissa tapaamisissamme kuljetamme punaisena lankana aivojen ja mielen hyvinvointia
 • lopussa rakennamme henkilökohtaisen jatkosuunnitelman.

 

Hyvinvoiva mieli -valmennuksen hinta

 • investointinne aivojen ja mielen hyvinvointiin 2 100 € + alv./osallistuja
 • ryhmäkoko 8-14

Kiinnostuitko? Lataa tästä esitys aiheesta: Hyvinvoiva mieli -valmennus

Tarjoamme LovelyLife®-hyvinvointivalmennuksia myös englanniksi.

Lue myös asiakastarinoista Airbus Defence and Space Oy:n kokemuksia Työsuojelurahaston tukemasta Aivojen hyvinvointia edistäviä toimintamalleja työpaikoille -hankkeesta. Hyvinvoiva mieli -valmennus on rakennettu hankkeesta saatujen tulosten pohjalta.

Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista voit lukea blogeistamme Vaikuttavia tuloksia mielen hyvinvoinnin tukemisessa, Aivojen kuntokartoitus herättää muutokseen ja BrainID tietää, miten aivosi voivat.

"Halusin osallistua tähän, koska tarvitsin tukea ja työkaluja elämänmuutoksen tekemiseen. Tämä onnistui yli odotusten!"
"Huikea kokemus omalta osaltani. Tosi hienoa nähdä, että toimenpiteet auttavat ja vaikuttavat aivojen hyvinvointiin. Mittaustulokset olivat herättäviä. Jotain täytyy tehdä!"
"Matka oli haastava, mutta ilman sitä tuskin olisin tässä ja nyt yhtä luottavaisena ja jaksavana kohtaamaan tulevaa."
Airbus Defence and Space Oy:n osallistujien kokemuksia