Aivoterveyttä edistävä johtaminen auttaa onnistumaan

Tiina Mehto-Vaittinen ja Alisa Yli-Villamo aivoterveyttä edistävä johtaminen

Aivoterveys on enemmän kuin sitä, ettei ole aivosairautta. Hyvinvoivilla aivoilla ihminen saa nauttia omasta parhaasta keskittymiskyvystään, muististaan, hyvinvoinnistaan, myönteisestä mielestä, luovuudesta ja nokkeluudesta. Aivoterveyttä edistävä johtaminen huomioi aivojen rajallisuuden ja toisaalta mahdollisuudet, joihin voimme vaikuttaa. Tarvitsemme kestävästi aivoterveyttä tukevia työpaikkoja.

Aloita vahvistamalla aivoterveyden peruspilareita

Esihenkilö toimii esimerkkinä, halusi tai ei. Esihenkilön tulee pystyä johtamaan itseään, omaa käytöstään ja tunteitaan. Onnistuakseen hänen tulee pitää huolta omista aivoterveyden peruspilareistaan eli hyvinvointia tukevasta syömisestä, liikkumisesta ja palautumisesta.

Tiimissä ja työyhteisössä yhteiset lounastaukoa, palautumishetkiä, kävelypalavereja ja vapaapäivien suojelemista tukevat rakenteet ja rutiinit tukevat jaksamista ja jättävät tilaa käyttää aivoja luovemmin muiden asioiden edistämiseen. On hyvä huomioida, että toiset meistä ovat harjaantuneempia huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja pitämään kiinni omista rajoistaan. Toisille yhteisesti sovitut toimintamallit ja tsemppaaminen ovat avain onnistumiseen.

Kohtaa arvostavasti ja ole läsnä

Positiivinen ja toista arvostava sosiaalinen kanssakäyminen edistää aivoterveyttä. Aivomme tarvitsevat toisia aivoja. Meillä on biologinen tarve saada sosiaalista tukea toisiltamme. Jokainen meistä tarvitsee kokemuksen, että tulee nähdyksi ja kuulluksi.

Haluamme, että meistä ollaan kiinnostuneita, ajatuksiamme halutaan ymmärtää, meitä arvostetaan niin työntekijänä kuin ihmisenä ja kohdellaan reilusti. Yhteenkuulumisen tarve on ihmisen voimakkain peruspsykologinen tarve.

Turvalliseksi koettu kohtaaminen mahdollistaa aivojen toiminnanohjaustoimintojen käyttämisen. Kun koemme riittävyyden, arvostetuksi ja hyväksytyksi tulemisen tunteita, koemme kuuluvamme porukkaan. Nämä tunteet ja tarpeidemme täyttyminen auttavat innostumaan, edistävät työhön tarttumista ja lisäävät tuottavuuttamme sekä osaamisemme optimaalista hyödyntämistä.

Esihenkilönä tarvitset aikaa kohtaamisille:

  • Harjoittele uteliasta kuuntelua.
  • Ole läsnä hetkissä, kun sinulle halutaan kertoa jotakin.
  • Tervehdi ja kysy vointia.
  • Myötäelä ja -innostu.
  • Ole ihminen toiselle ihmiselle.
  • Anna aktiivisesti kannustavaa palautetta ja nosta keskusteluun myös kehittymisen mahdollisuudet.
  • Luota, haasta, anna tilaa löytää ratkaisut, mutta ole tarvittaessa olemassa.

Aivojen toiminta on herkkä erilaisille kuormitus- ja uhkatekijöille. Työssä näitä ovat esimerkiksi ulkopuolisuuden tunne, ristiriitaiset vaatimukset, haasteelliset vuorovaikutustilanteet sekä arvostuksen ja palautteen puute. Aivoterveyttä edistävä johtaminen auttaa onnistumaan. Esihenkilöiden vuorovaikutuskyvyt ovat yksi tärkeimpiä tekijöitä muutoksissa, arjen sujumisessa, tuottavuuden ja työmotivaation ylläpidossa sekä työyhteisön työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittämisessä.

Huomioi työn aivoergonomia

Aivoergonomian tavoitteena on suojella aivojamme karsimalla turhaa kuormitusta. Tarvitsemme työssä yhteisiä pelisääntöjä informaatiotulvan hillitsemiseksi. Tarvitsemme voimavaroja ja rohkeutta muuttaa toimimattomia työtiloja ja tekemisen tapoja. Tarvitsemme ymmärrystä affektiivisesta ergonomiasta, siitä miten tunteet vaikuttavat aivojen toiminnanohjaustoimintoihin eli mm. aloitekykyyn, joustavuuteen, työmuistiin, suunnitelmallisuuteen, tarkkaavuuden säätelyyn ja tunnekontrolliin.

Kirjoitin hiljattain oman blogin aivoergonomiasta. Jos aihe kiehtoo enemmän, voit lukea lisää blogista Aivoergonomian perusteet haltuun.

Kehitä aivoterveyttä edistävää johtamistasi

Aivoterveyttä edistävä johtaminen lisää onnistumisia, hyvinvointia ja tuottavuutta. Työ vaikuttaa meihin monella tapaa. Työ kuormittaa, mutta siitä saa myös voimavaroja. Voimme työssä parhaiten, kun tasapaino vallitsee.

Ottakaa arkeenne hetkiä kohtaamisille, pyytäkää kaikki mukaan lounaalle tai aivoja virkistävälle kävelylle korttelin ympäri. Hämmästelkää, keksikää ja kokeilkaa uteliaasti, miten työtänne voisi tuunata aivoterveyttä tukevammaksi.

Poimikaa ideoita aivoterveyden edistämiseen Aivot vireeseen -kampanjan kuukausittain vaihtuvista teemoista tai tilatkaa Aivot vireeseen valmennuksellisten luentojen tai työpajojen sarjamme, jonka avulla tuuppaamme teitä tekemään juuri teidän työyhteisöllenne sopivia aivoterveyttä edistäviä toimenpiteitä arjessanne.

IhanaElon esihenkilökoulutuksessa vahvistamme esihenkilön omia voimavaroja, tuemme läsnäolevaa kohtaamista, syvennämme itsetuntemusta ja itsensä johtamisen taitoja. Koulutuksemme jälkeen esihenkilö voi itse paremmin, ajatukset ovat kirkkaampia ja hänellä on taito valmentavalla otteella edistää työtä sekä hyvinvointia ja aivoterveyttä kestävästi.

Ihanaa eloa sinulle toivoen, Alisa

Blogin lähteinä on käytetty mm. Katariina Isoviidan ja Linnea Marinin opinnäytetyötä Johtamisen tulevaisuus osana nuorten työntekijöiden aivoterveyttä ja Mirva Kolosen kirjoitusta Ilmarisen blogisarjassa Aivoystävällinen johtaminen – miten saat sen osaksi arkea?

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *